Skip to content

Kategória 1-16.02 Dbať na to, aby žiaci školu mohli vnímať ako bezpečné prostredie. Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Prehodnotiť nutnosť dospelého dozoru v školách, kde sú žiaci nad 15 rokov a je nainštalovaný kamerový systém. V ZŠ zabezpečovať dozor z nepedagogických zamestnancov.
Učiteľ má prestávku medzi vyučovacími hodinami využívať na presun medzi triedami a prípravu na ďalšiu hodinu.