Skip to content

Kategória 1-16.01 Venovať zvýšenú pozornosť fyzickému prostrediu škôl. Všetky podnety

Apr 24

Jana

  • 24. 04. 2017
  • Jana

„Venovat zvysenu pozornost“ v tomto bode nestaci. Klucove je zabezpecit na to financie, aby uz ucitelia nemuseli svoje triedy vlastnorucne malovat pocas svojej dovolenky farbou, na ktoru sa poskladali rodicia.

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Je potrebné urobiť interný audiť škôl a školských zariadení s cieľom urýchlene vyrovnať úroveň vybavenia škôl. Audit žiadame vykonať čo najskôr.

Apr 23

Lucia

  • 23. 04. 2017
  • Lucia

Zmeniť názov na „Venovať zvýšenú pozornosť fyzickému prostrediu škôl a školských zariadení“ Školské zariadenia (konkrétne školské kluby detí) taktiež potrebujú fyzickú zmenu prostredia, aby toto prostredie prispievalo k príjemnej klíme z pohľadu detí a vychovávateľov.

Apr 26

Emilia

  • 26. 04. 2017
  • Emilia

Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť na budovanie vzťahu žiaka ku škole, pocitu spolupatričnosti a hrdosti žiaka na to, že je členom konkrétnej školy ako jeden z predpokladov utvorenia priateľského prostredia v škole.

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

– navrhujem vypustiť, časť 1-17 je celá venovaná fyzickému prostrediu škôl