Skip to content

Kategória 1-15.09 Rozšíriť a skvalitniť odbornú prípravu učiteľov v oblasti pedagogických meraní Všetky podnety

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Hrozí riziko, že sa to zvrhne na novú disciplínu na úkor odbornej prípravy.