Skip to content

Kategória 1-15.06 Modifikovať podobu maturitnej skúšky na gymnáziách aj na SOŠ Všetky podnety

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Nesúhlasíme so 100-percentnou externosťou opravy maturitného slohu (PFIČ): napr. z dôvodu nepoznania špecifík v externej škole; ale aj z dôvodu zbytočnej mobility učiteľov, ktorí majú predovšetkým učiť na vlastnej škole, nie sa zaoberať cudzími žiakmi, čo už je prehnané aj v súčasnej podobe maturít.

Externú časť z matematiky zrušiť, resp. ponechať externú časť len z povinných maturitných predmetov (teda z tých, z ktorých maturujú všetci).

Ponechať zloženie maturitnej komisie pre ústne maturity (ÚFIČ) v podobe, ako je teraz. Nesúhlasíme so zvýšením externosti – o.i. aj preto, že v čase zavádzania nových maturít (cca 2005) už bol stav, že maturantov skúšali len učitelia, ktorí ich nepoznali – a výsledkom bolo množstvo nedorozumení a zbytočne vystresovaných študentov – neosvedčilo sa to. Neopakujme chyby z minulosti. Ďalší dôvod: znova by to zvýšilo úplne zbytočnú mobilitu učiteľov po cudzích školách a neučili by na vlastnej.

Mar 29

Kristina

 • 29. 03. 2017
 • Kristina

Z národného/štátneho jazyka by mali maturovať študenti povinne všetci.

Mar 29

Miroslav

 • 29. 03. 2017
 • Miroslav

Nesuhlasim, aby bola zrusena alebo dobrovolna maturita zo slovenciny, nakolko je to nas materinsky jazyk a aj uradny jazyk. Suhlasim s upravou, ako sa ma vyucovat a co by malo byt predmetom skusania na maturitnej skuske (napr. doraz na literaturu), ale nie jej zrusenim.

Mar 27

Bohdan

 • 27. 03. 2017
 • Bohdan

Som za ZACHOVANIE SLOVENČINY AKO POVINNÉHO MATURITNÉHO PREDMETU pre všetkých študentov,
ako argumenty uvádzam:
1. Rovnocennosť jazykov: ak má byť cudzí jazyk povinný, mal by byť LOGICKY povinný aj štátny jazyk.
2. Okolité krajiny majú štátny/národný jazyk povinný, teda im asi na ňom ZÁLEŽÍ, napr.: Česko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Francúzsko - prečo sa "chceme" líšiť práve v tomto?
3. Význam zmeny: cieľom reformy má byť zlepšenie stavu. Otázka znie: v čom/ ako pomôžeme mladým ľuďom, ak zrušíme štátny jazyk ako povinný predmet? Nevylučujem zmeny v predmete, ale nech z neho maturujú všetci. Jazyk je súčasťou kultúry a neučí sa ním len gramatika a literatúra, ale má širší dosah.
4. Ako chceme našich mladých ľudí poslať do multikultúrneho života a sveta, keď nebudú mať ucelený prehľad o vlastnej kultúre - vlastnej identite? Zrušením slovenčiny ako povinného maturitného predmetu by štát dal najavo, že na vlastnej kultúre až tak nezáleží - resp. že na cudzej záleží viac...
5. Rok 2017 je 200. výročie narodenia J.M. Hurbana - spolutvorcu spisovnej slovenčiny - dostal teda od štátu "skvelý" jubilejný dar...

Apr 23

Ľudmila

 • 23. 04. 2017
 • Ľudmila

Rozhodne zachovať povinnú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka !

Mar 15

lubomir

 • 15. 03. 2017
 • lubomir

Zrusit moznost uspesne zvladnut maturitnu skusku v pripade nezvladnutia niektorej z pisomnych casti tym, ze student ustne zodpovie na ÚČ na 3. Je vyvijany zbytocny tlak. Navrhoval by som podmienku uspesneho zvladnutia PF MS k pripusteniu na ÚČ. Tak je to aj na autoskole - ziak musi najskor "prejst" cez test, az potom moze ist na dalsiu cast

Mar 16

Juraj

 • 16. 03. 2017
 • Juraj

Súhlasím s modifikáciou MS na stredných školách.
Vznikom stredných odborných škôl so stredných odborných učilíšť a najmä "pretvorením" učebných 3 - ročných odborov na 4 - ročné sa totálne zdegradovala hodnota maturitnej skúšky. Veď napríklad v ČR maturuje oproti Slovensku len o cca 20 % viac maturantov, hoci ČR má raz toľko obyvateľov (pozri.http://dokumenty.osu.cz/osu/tz/statistiky-uchazecu-2017p2.pdf). To predsa nie je normálne. Chceme tvrdiť, že u nás sú žiaci múdrejší, inteligentnejší ako v ČR?
Navrhujem:
zvýšiť percentuálne kritériá na PFEČ a PFIČ z jazykov. Predsa číslo viac ako 33% pre PFEČ a viac ako 25% pre PFIČ je absolútne na hanbu. Na väčšine škôl, kde sú žiaci aj testovaní, je 40% dolná hranica známky "dostatočný" a maturantovi stačí "viac ako 33% a a viac ako 25%". To znamená, že mu stačí na zmaturovanie z jazyka a jeho písomnej formy - päťka.... A to je najväčší problém slovenských maturít od roku 2005!!!
Tie čísla sú totálne nevhodné a totálne degradujú vzdelanie a vážnosť maturitného vysvedčenia ....
Odporúčam ďalej, aby žiak, ktorí neurobí obe časti PF, resp. jednu z nich, nemohol vykonávať ústnu časť maturitnej skúšky. Ak v Poľskej republike sú maturity naozaj vážnym okamihom a len máloktorá škola sa môže pochváliť, že má 100 % úspešných maturantov, u nás asi len máloktorá škola nemá 100% úspešných maturantov.
Navrhuje redukciu odborov, návrat k 3 - ročným odborom a návrat k stredným odborným učilištiam.
Načo je odborom ako kuchár, čašník, ... maturitná skúška !!! Veď pracujú v súkromnom sektore, kde je im maturitné vysvedčenie zbytočné ...

Apr 04

Daniela

 • 04. 04. 2017
 • Daniela

Nesúhlasím so zrušením povinnej maturity zo slovenského jazyka , a to hlavne pri povinnej maturite z jazyka cudzieho. To by bolo naozaj absurdné ! Jednoznačne krok vzad.

Apr 03

Martina

 • 03. 04. 2017
 • Martina

Nesúhlasím so zrušením povinnej maturitnej skúšky zo Slovenského jazyka.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Eliminovanie SJ ako povinného maturitného predmetu považujeme za rovnako nesystémové ako to bolo v prípade eliminácie matematiky.

Mar 25

Erika

 • 25. 03. 2017
 • Erika

Určite nerušiť ako maturitný predmet Slovenský jazyk. Je povinnosťou Slovákov ovládať svoj materinský jazyk. Avšak možno je potrebné modifikovať podobu učenia a testovania SJL.

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Zabezpečiť externých administrátorov na maturitných testoch. Dnes administrátorov robia učitelia, ktorí žiakov poznajú, chcú zároveň zabezpečiť pre školu dobrý výsledok (lebo rebríček), sú preto zhovievaví, môžu žiakom radiť, či nechať ich opisovať a podvádzať. Predseda maturitnej komisie z inej školy je len jeden, testy sa píšu v 7 triedach, on to nemá šancu ukontrolovať, je to len zbytočný cirkus pán predseda sem, pán predseda tam, ale jeho prítomnosť je vlastne zbytočná, keď administrátori sú učitelia danej školy.
Externý test by mal byť iba z predmetov, z ktorých maturujú všetci žiaci (SJL, CJ). Je diskriminačné, ak externý test je len z matematiky a z iných predmetov nie. Žiaci, ktorí si vyberú matematiku ako maturitný predmet, tak riskujú, že nezmaturujú kvôli externému testu a žiaci, ktorí si vyberú iný predmet takéto riziko nepodstupujú. Alebo nech sa potom píšu externé testy zo všetkých predmetov.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Jednou z významných podpôr zlepšenia výsledkov v oblasti rozvíjania matematickej gramotnosti a súčasne aj zvýšenia počtu študentov technických vied na VŠ predstavuje zavedenie povinnej maturity z matematiky na SŠ.

Apr 05

Viera

 • 05. 04. 2017
 • Viera

Vyjasniť rozdielny obsah maturitnej skúšky na gymnáziách a na SOŠ
Nesúhlas so stopercentnou externosťou maturitnej skúšky , ponechať hodnotenie slohových prác na učiteľov
Nesúhlas s externosťou ústnej časti maturitnej skúšky – centrálne vytvorené otázky , nakoľko každá škola môže mať v rámci škvp iný obsah a rozsah učiva z daného predmetu ,keďže vyučujúci majú možnosť podielať sa na tvorbe učebných osnov
V rámci maturitnej skúšky zvážiť ,či je potrebné u SOŠ klásť taký dôraz na externú časť ms zo všeobecnovzdelávacích predmetov, keďže väčšiu váhu by mala mať odborná zložka ms.
Nemôžeme zatiaľ hovoriť o skutočnej odbornej maturitnej skúške na stredných odborných školách. Celých 63 % študentov stredných odborných škôl neukončuje svoje štúdium prevažne z odbornej zložky, ale pravdupovediac z jazykovedných disciplín. Osobne nevidím dôvod, prečo by všetci študenti SOŠ museli povinne absolvovať externý test z cudzieho jazyka a písomnú časť internej časti MS z cudzieho jazyka.
Zaviesť použitie dvoch rôznych úrovní externých testov pre SOŠ a gymnáziá

Mar 27

Bohdan

 • 27. 03. 2017
 • Bohdan

Navrhujem PONECHAŤ SLOVENČINU AKO POVINNÝ MATURITNÝ PREDMET pre všetkých maturantov.
Argumenty:
1. Rovnocennosť jazykov: ak má byť cudzí jazyk povinný, mal by byť LOGICKY povinný aj štátny jazyk.
2. Okolité krajiny majú štátny jazyk povinný, teda im asi na ňom ZÁLEŽÍ, napr.: Česko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Francúzsko (a asi aj ďalšie) - prečo sa "chceme" líšiť práve v tomto?
3. Význam zmeny: cieľom reformy má byť zlepšenie stavu. Otázka znie: v čom/ako sa zlepší situácia v našich školách (resp. ako pomôžeme mladým ľuďom), ak zrušíme štátny jazyk ako povinný predmet? Nevylučujem obsahové/metodické zmeny v predmete, ale nech z neho maturujú všetci. Jazyk je súčasťou kultúry a neučí sa ním len gramatika a literatúra, ale má širší dosah.
4. Ako chceme našich mladých ľudí poslať do multikultúrneho sveta, keď nebudú mať ucelený prehľad o vlastnej kultúre - vlastnej identite? Zrušením slovenčiny ako povinného maturitného predmetu štát dáva najavo, že na vlastnej kultúre nezáleží - resp. že na cudzej záleží viac...

Apr 13

Anna

 • 13. 04. 2017
 • Anna

1. Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry by jednoznačne mala byť povinná - inú možnosť ani nepripúšťam. (Gramatiku potrebujem celý život a literatúra ma učí hodnotiť situáciu, zaujať stanovisko a vytvárať si postoje k udalostiam.)
Vie mi niekto uviesť krajinu, v ktorej nie je povinná maturita z materinského jazyka?

2. Určite by som zanechala jednotnú úroveň MS pre gymnáziá i SOŠ. Tento model je výborný v tom, že umožňuje aj absolventom SOŠ pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Ak zrušíme jednotnú MS, ako zabezpečíme, aby absolventi odborných škôl mohli pokračovať v štúdiu a vysokých školách?
V SOŠ, kde ja učím, som si urobila malý prieskum medzi učiteľmi a zistila som, že z nich sú:
absolventi gymnázia - 10%, absolventi strednej odbornej školy - 90%
absolventi pedagogickej / filozofickej fakulty - 20%, absolventi technických smerov vysokých škôl + pedagogické minimum - 80%
Keby v tom čase nebola možnosť po odbornej škole pokračovať v štúdiu, dnes by títo ľudia nemali vysoké školy a neučili v odbornej škole.

3. Čo by som však pri maturitnej skúške zmenila - je potrebné ELIMINOVAŤ ĽUDSKÝ FAKTOR PRI OVEROVANÍ VEDOMOSTÍ, aby výsledky boli hodnoverné a objektívne. (Na základe takto získaných informácií možno porovnávať aj kvalitu škôl.)
A/ zrušiť PFIČ (sloh) a UFIČ (ústnu skúšku) z predmetov, kde sa koná PFEČ
B/ na základe výsledkov PFEČ dať žiakovi známku z monitorovaného predmetu - PFEČ zaradiť až za akademický týždeň a všetci by maturovali v posledný májový týždeň. NUCEM do konca júna vyhodnotí a v posledný deň školskej dochádzky aj maturanti dostanú maturitné vysvedčenie. Na vysvedčení bude uvedené percento úspešnosti a k nemu zodpovedajúca známka – napr. 100 - 90% = výborný, menej ako 90 a viac ako 75% = chválitebný; 75 – 55% =dobrý; menej ako 55 - 35% =dostatočný; menej ako 35% = nedostatočný. (Nie všetci musia zmaturovať v prvom termíne a na výbornú. Každý žiak by mal 3 pokusy - pričom druhý a tretí na presne stanovených miestach, kam by žiaci pricestovali.)
C/ PFEČ robiť vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch (SJL, SJSL, cudzí jazyk, MAT, BIO, DEJ, CHE, OBN, FYZ). - Myslím, že NUCEM za roky, ktoré PFEČ pripravuje preukázal, že táto forma vychádza z požiadaviek uvedených v ŠVP a zvládnutá na dobrej úrovni (občas nejaká otázka vyvolá diskusiu, ale tento jav sa dá jednoducho riešiť.)
D/ Administrátori MS z rôznych škôl – v jednej škole sa stretnú učitelia z rôznych miest, aby v každej triede, kde sa koná monitor, bol učiteľ z iného mesta a inej školy, aby sa ani oni vzájomne nepoznali. Ak žiaci maturujú v 5-tich triedach – KŠU vyšle z piatich rôznych škôl kraja učiteľov monitorovaného predmetu, aby mohli urobiť i prvotné hodnotenie testov podľa kľúča. Žiak si nedovolí podvádzať (má väčší rešpekt pred absolútne cudzím človekom), učitelia nemajú záujem a nedovolia si skresľovať výsledky školy – kontrolujú sa navzájom. Vyslaní učitelia nemôžu ísť na tú istú školu 2x po sebe, tzn. o rok sa pri MS stretnú úplne iní ľudia
E/ Rozpis učiteľov – kto kam pôjde, urobí školský úrad, MPC a UIPŠ - nie na základe požiadavky riaditeľov SŠ
F/ Objektívnosť hodnotenia vedomostí z odborných predmetov – JEDEN UČITEĽ UČÍ A INÝ (úplne cudzí) SKÚŠA - predseda komisie nebude učiteľ, ale zástupca zamestnávateľského zväzu a on maturitné zadania pred MS upraví podľa školského vzdelávacieho programu a potrieb zamestnávateľského zväzu.

Apr 18

Adriana

 • 18. 04. 2017
 • Adriana

Model, kedy nie je povinná maturitná skúška zo štátneho jazyka považujem za rozporný – na jednej strane ideme zvyšovať dotáciu hodín dejepisu v snahe bojovať proti extrémizmu a v snahe posilniť vlastenectvo, zároveň však navrhujeme oslabenie pozície štátneho jazyka. Navyše, model, kedy študenti nekončia štúdium skúškou zo štátneho jazyka je, nazdávam sa, ojedinelý v svetovom meradle.
S externým hodnotením častí maturitnej skúšky je možné len súhlasiť.

Ad.:Posilniť externosť ústnej časti maturitných skúšok (prehodnotením zloženia komisie, používaním centrálne vytvorených otázok a pod.) - dané je v striktnom rozpore s deklarovanou snahou dať školám viac slobody, naopak, toto opatrenie zavádza prísnejšiu centralizáciu a odbúrava slobodu.


Ad.: Pokračovať v sprístupnení elektronickej formy externej časti maturitnej skúšky čo najväčšiemu počtu stredných škôl. Zároveň lepšie vybaviť školy výpočtovou technikou a vysokorýchlostným pripojením na internet. – Mám bohaté skúsenosti s korektúrami prác a v tomto kontexte si dovoľujem tvrdiť, že dávať prednosť elektronickej maturite pred papierovou je kontraproduktívne, vzhľadom na to, že viaceré výskumy ukázali odlišnosť pri vnímaní textu v elektronickej a papierovej podobe a to napriek tomu, že sme zvyknutí čítať maily a podobne.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Externú časť z matematiky zrušiť, resp. ponechať externú časť len z povinných maturitných predmetov (teda z tých, z ktorých maturujú všetci).
1 – 15.06
Ponechať zloženie maturitnej komisie pre ústne maturity (ÚFIČ) v podobe, ako je teraz. Nesúhlasíme so zvýšením externosti – o.i. aj preto, že v čase zavádzania nových maturít (cca 2005) už bol stav, že maturantov skúšali len učitelia, ktorí ich nepoznali – a výsledkom bolo množstvo nedorozumení a zbytočne vystresovaných študentov – neosvedčilo sa to. Neopakujme chyby z minulosti. Ďalší dôvod: znova by to zvýšilo úplne zbytočnú mobilitu učiteľov po cudzích školách a neučili by na vlastnej.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Ponechať maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry ako povinnú pre všetkých maturantov. Súhlasím s možnými zmenami v jej podobe (napr. test (EČ MS) zmeniť na všeobecný test čítania s porozumením, ktoré je súčasťou všetkých predmetov; zrušiť sloh (PFIČ) pre jeho subjektivitu hodnotenia).

Apr 28

Mária

 • 28. 04. 2017
 • Mária

Okrem základných okruhov problémov, ktorých by sa mali zmeny v maturitnej skúške dotknúť a o ktorých pojednáva predkladaný materiál, navrhujem doplniť okruhy o nasledovné oblasti:
• Prehodnotiť koncepčnosť využívania úrovní na MS nasledovne :
- zvážiť možnosť zavedenia úrovní MS aj na ústnej časti maturitnej skúšky
- dať možnosť voľby úrovní B1 alebo B2 v EČMS v CUJ žiakom všetkých stredných škôl, ktoré dávajú pri absolvovaní rovnaké výstupy – t.j. adekvátne maturitné vysvedčenia, resp. z ktorých sa dá rovnako pokračovať po maturite v ďalších formách štúdia / teda na gymnáziách aj na SOŠ/.
- Aj v prípade MAT dať možnosť voľby z dvoch úrovní žiakom všetkých stredných škôl, ktoré dávajú pri absolvovaní rovnaké výstupy – t.j. adekvátne maturitné vysvedčenia, resp. z ktorých sa dá rovnako pokračovať po maturite v ďalších formách štúdia /teda na gymnáziách aj na SOŠ/.

Apr 27

Klára

 • 27. 04. 2017
 • Klára

Som proti zrušeniu povinnej maturitnej skúšky zo slovenského jazyka.
Netreba nové reformy, stačí sa vrátiť k obsahu a spôsobu vyučovania a učebniciam, aké boli u nás v 60.-80. rokoch, keď bol rozsah získaných vedomostí z hlavných predmetov u priemerného absolventa ako aj jeho psychická konštitúcia nepomerne lepšie ako dnes, a nik netrpel ,,prehnaným akademizmom“, ,,frontálnym, transmisívnym vyučovaním“, ,,autoritárstvom“, ,,mocenským presadzovaním predstavy majoritnej časti spoločnosti o tom, čo je v učení sa i výchove dôležité a čo nie“, či (prostredím školy, čo) ,,o samotný život, hodnoty a prežívanie neprejavuje záujem“.
Nesúhlasím s tým, že pripomienky k nemu možno podávať len elektronicky. Formulár na vyjadrovanie stanovísk neumožňuje zaslať jedno súvislé stanovisko k viacerým otázkam, lež miesto na vyjadrenie je rozsekané na množstvo pododdielov. To trhá niť prirodzeného rozmýšľania pri písaní stanoviska a sťažuje aj čítanie názorov druhých ľudí, lebo zaujímavé sú aj komplexné názory jednotlivých osôb. Takáto roztrhanosť má paralelu v trende zanedbávania či rušenia tradičných foriem skúšania, a namiesto nich presadzovaného masívneho skúšania žiakov pomocou testov, kde sa majú bezducho krúžkovať niekým iným a anonymným naformulované tézy, bez toho, aby sa zisťovalo, ako žiak dospel k odpovedi, ako rozmýšľa, ako vie súvislo rozprávať a písať, aké má asociácie pri zadanej téme, bez toho, aby sa mohlo vyjasniť, či je daná otázka či téma korektne sformulovaná, a bez ľudskej vzájomnej komunikácie medzi učiteľom a žiakom. Ďalšími roztrhávajúcimi mechanizmami výučby, ktoré sa navrhujú, sú hromadná inklúzia postihnutých detí do bežných základných škôl, neprítomnosť či nejednotnosť učebníc, vyrušovanie učiteľov nezmyslami a úlohami, ktoré mal vykonať niekto iný (zostavovanie učebných textov, rušenie kabinetov, nútené pobývanie vo väčšom kolektíve spolupracovníkov), trhanie súvislosti a obsahu vyučovania a časovej osnovy rozvrhu hodín (voliteľnosť predmetov, zavádzanie nezmyselných predmetov, skracovanie časovej dotácie dôležitých predmetov, rôzne dĺžky vyučovacích hodín), trhanie priestorov školy (návrhy na školské stavby s posúvacími stenami a paravánmi), trhanie triedneho kolektívu (flexibilné spájanie jednotlivcov rôzneho veku podľa ich ,,preferencií“), trhanie učiteľa od žiakov (návrhy na virtuálne vyučovanie, rušenie malotriedok, vyučovanie vo veľkých a chaoticky pospájaných skupinách žiakov, nemožnosť osobne spoznať, či si aspoň zapamätať všetkých žiakov, ktorých vyučujú, ako to v stanoviskách konštatovali učitelia predmetov s malou časovou dotáciou), osobu od jej rodiny (povinné organizované vzdelávanie od piatich rokov), materinského jazyka (návrh na nepovinnú maturitu zo slovenského jazyka a povinnú z cudzieho jazyka), sústredenia sa na prácu a obsah učiva (rušivé a rozptyľujúce formy výučby pomocou digitálnych technológií, počítačov, interaktívnych tabúľ), vlasti (povinné študijné pobyty v zahraničí), rodákov (povinné pozývanie a či aj prijímanie cudzincov na vysokoškolské štúdium a pracoviská), autorít (údajné lepšie vysvetľovanie učiva rovesníkmi ako učiteľom; zneváženie či zrušenie postavenia docentov a profesorov) a presvedčenia (inšpirácia debatnými klubmi, ktoré vyučujú, ako propagovať akýkoľvek názor či opatrenie).
Vo všetkom sa presadzuje nepravidelnosť, nestálosť, nesvornosť, zmätok, rozvrat.
V materiáli chýba zhodnotenie stavu školstva a vzdelanosti na Slovensku v uplynulých piatich desaťročiach a príčin súčasného úpadku. Navrhované opatrenia by viedli k ďalšiemu zhoršeniu a výchove vykorenencov.
Klára Hornišová

Mar 20

Martina

 • 20. 03. 2017
 • Martina

Prehodnotiť potrebu slohovej časti maturitnej skúšky na gymnáziách a školách, kde je predpoklad, že študenti budú pokračovať na VŠ, najlepšie túto časť zrušiť a nahradiť písaním akademického odborného textu, seminárky. Rozdiely medzi rozpávaním, opisom, úvahou a ďalšími slohovými útvarmi na pohľad rozozná už aj deviatak na ZŠ, pre praktický život je však nepotrebné ich vedieť písať, pokiaľ sa človek zrovna nechystá na umeleckú alebo žurnalistickú dráhu (v tom prípade by mali byť súčasťou prijímačiek na daných odboroch), a tiež nie každé dieťa má takú predstavivosť a talent, aby za dve hodiny dokázalo vymyslieť celý príbeh na odskúšanie znalostí toho, čo má ktorý útvar obsahovať a akú má mať štruktúru, stačí test. Oveľa dôležitejšie je pripraviť ich na vš štúdium tým, že sa naučia písať dlhšie odborné práce. Vyučujúci na VŠ sa stále sťažujú, že väčšina študentov toto pri nástupe na vš nevie, lebo dovtedy sa s tým nestretli, a tu s bez toho zrazu nezaobídu, ale nikto ich to nenaučí, a potom majú zo seminárok zlé známky. Treba už na SŠ zaviesť predmet, aspoň po dobu dvoch rokov, kde sa to naučia, a bude pre záujemcov o VŠ povinný k maturite. Výstupom bude seminárna práca v rozsahu aspoň 15-30 strán a budú na nej pracovať celý rok, alebo kratší rozsah zapol roka. Takáto práca môže byť znakom pre VŠ o kvalite uchádzačov a predpoklade na úspešné zvládnutie vyskoškolského štúdia.

May 01

Marián

 • 01. 05. 2017
 • Marián

Umožniť zmenu maturitného predmetu po neúspešnom vykonaní opravného termínu. Ak žiak neúspešne vykoná opravný termín (napr. externá časť z matematiky) nemá možnosť zmeny maturitného predmetu. Študenti, ktorí maturujú z matematiky sú znevýhodnení (musia absolvovať externú časť). V prípade, že sú neúspešní, nemajú možnosť si zmeniť maturitný predmet matematika
za iný a neukončia štúdium úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. U ďalších maturitných predmetov (okrem SJL a CJ) externá časť nie je, čo diskriminuje žiakov, ktorí maturujú z matematiky.

Apr 28

Peter

 • 28. 04. 2017
 • Peter

Stopercentná externosť skúšky – je to relatívne – ďalším faktorom, ktorý nespomínate je aj to, že učiteľ má právo a túžbu hodnotiť svojich študentov, lebo vedomosti a prax im odovzdal on.
Zaujímavejšie pri (napr. písomnej forme maturitnej skúšky) by bolo hodnotenie dvojica hodnotiteľov – interný učiteľ + externý hodnotiteľ – ale vylúčenie domáceho učiteľa z hodnotenia je smutná realita pre učiteľa.
Mňa osobne (a mnohých učiteľov, ktorí majú ku svojím žiakom vzťah a nie sú pre nich len materiál) by práca bavila menej, lebo by sme nevideli a nemohli priamo vplývať na záverečné výsledky NAŠICH študentov.

Prehodnotenie ústnej časti maturitných skúšok – opäť externí skúšajúci by mohli spôsobiť to, že študenti budú v ešte väčšom strese – je predsa v našom záujme, vytvoriť im aspoň čiastočne priateľské prostredie a to im dokáže dať len ich známy učiteľ! Zloženie v akom sa skúša dnes (1 externý predseda + 2 interní pedagógovia) je istota pre študentov, že sa majú o koho oprieť.
Druhou skutočnosťou je (ako som spomínal aj pri písomných skúškach) pocit, že svojich študentov vidíme na maturitnej skúške – aj učiteľ má právo na zadosťučinenie, dobrý pocit z dobre vykonanej práce. Vidieť svoje dielo vo finálnej podobe – dostať z neho to najlepšie.
Univerzálne maturitné otázky sú tiež niečo, čo bude len diktovať lepším a kreatívnejším autorom otázok používať niečo nútené a diktované!
Otázky predsa musia prejsť schválením predmetovej komisie a potom externým predsedom PMK. Je to proces, kde sa všetko nežiaduce musí prepracovať a vylepšiť.
Centrálne otázky môžu pôsobiť ako zbytočný nátlak na učiteľov aj študentov.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Požadujeme zjednotenie ŠVP s cieľovými požiadavkami na maturitu. V zámere opatrenia: "Koncepčne vyjasniť rozdielnu funkciu a rozdielny obsah maturitnej skúšky na gymnáziách a na SOŠ a tiež používanie dvoch rozličných úrovní externých testov." požadujeme doplniť, ako bude tento zámer premietnutý do prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium. Vítame zámer rozšíriť EF MS na ďalšie predmety. Všetky zavádzané zmeny majú byť koordinované s VŠ, aby viedli k postupnej akceptácii výsledkov EČ v prijímacom konaní. Máme na mysli hlavne etablované školy s vysokým záujmom o štúdium. Súhlasíme so zmenami v komisiách ÚF MS s podmienkou, že jeden člen komisie bude z "domovskej" školy. Ďalšie zmeny v ÚF MS si vyžadujú hlbšiu diskusiu s učiteľskou verejnosťou (centrálne zadania k ÚF MS). Portfólio, projekt, SOČ ako súčasť ÚF MS požadujeme ponechať na dobrovoľnosti škôl (externý člen komisie nemá možnosť ani čas dostatočne posúdiť ich kvalitu).

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- žiadame upraviť hodnotenie maturitnej skúšky z matematiky – je diskriminovaná oproti predmetom, ktoré nemajú písomnú časť MS.
- ak sa zrealizuje neakademické gymnaziálne štúdium, čím sa bude líšiť maturita tohto štúdia oproti akademickému štúdiu? Aké budú cieľové požiadavky na absolventa neakademického gymnaziálneho štúdia?

Apr 13

Roman

 • 13. 04. 2017
 • Roman

Nesúhlasíme so 100-percentnou externosťou opravy maturitného slohu (PFIČ): napr. z dôvodu nepoznania špecifík v externej škole; ale aj z dôvodu zbytočnej mobility učiteľov, ktorí majú predovšetkým učiť na vlastnej škole, nie sa zaoberať cudzími žiakmi, čo už je prehnané aj v súčasnej podobe maturít.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Zásadne nesúhlasíme s opatrením modifikovať podobu maturitnej skúšky tak, že slovenský jazyk a literatúra nebude uvedený v povinných maturitných predmetoch.

Odôvodnenie: v uvedenom opatrení nie je slovenský jazyk a literatúra zaradený ako povinný maturitný predmet v jazykoch, ale je zaradený ku všeobecno-vzdelávacím predmetom. Vzhľadom na to, že výchova a vzdelávanie sa realizuje v štátnom jazyku, je nevyhnutné, aby žiaci vykonali maturitnú skúšku aj v slovenskom jazyku a literatúre.

Apr 28

Mária

 • 28. 04. 2017
 • Mária

• Prehodnotiť rozšírenie možností konania maturitnej skúšky. Celkovo by boli nasledovné druhy MS:
 Riadna maturitná skúška konaná v riadnom termíne
Žiak koná riadnu MS v riadnom termíne v školskom roku, keď ukončil štúdium na strednej škole. (MS ako doteraz)
 Predčasná maturitná skúška – skúška v „predtermíne“
Žiak môže konať predčasnú MS z cudzieho jazyka alebo z informatiky, prípadne iných predmetov po ukončení 3. ročníka štúdia v termíne riadnej maturitnej skúšky
 Náhradná maturitná skúška - riadna skúška v mimoriadnom termíne
Žiak môže konať náhradnú maturitnú skúšku, ak z objektívnych, najmä zdravotných dôvodov nemohol túto skúšku absolvovať v riadnom termíne. Teda bude konať MS prvýkrát.
 Opravná maturitná skúška
Žiak, ktorý dosiahol v rámci riadnej MS prospech nedostatočný, alebo z dôvodov, ktoré sa mu dajú vytknúť (na skúšku sa bez ospravedlnenia nedostavil, teda ju nezačal, alebo ju začal a nedokončil)
 Doplňujúca maturitná skúška
Žiak môže konať doplňujúcu maturitnú skúšku do 10 rokov po úspešnom absolvovaní riadnej maturitnej skúšky z predmetov, z ktorých ešte maturitnú skúšku nekonal. Skúška sa môže uskutočniť v riadnom maturitnom termíne na SŠ škole, kde sa takáto skúška koná, na základe podanej prihlášky.
 Opakovaná maturitná skúška
Žiak môže konať opakovanú maturitnú skúšku do 5 rokov po úspešnom absolvovaní riadnej maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov, z ktorých maturoval, teda sú uvedené v jeho maturitnom vysvedčení, ale má záujem o zlepšenie dosiahnutého hodnotenia (napr. aby splnil požiadavky vysokej školy). Skúška sa môže uskutočniť v riadnom maturitnom termíne na SŠ škole, kde sa takáto skúška koná, na základe podanej prihlášky.

 Riadnu, predčasnú, náhradnú a opravnú MS žiak koná na strednej škole, na ktorej aktuálne študuje. Na doplňujúcu a opakovanú sa môže prihlásiť na škole, na ktorej študoval, alebo ľubovoľnej strednej škole príslušného zamerania, na ktorej sa v príslušnom predmete koná riadna maturitná skúška.
 Každá škola uvedie vo svojom ŠkVP zoznam predmetov, ktoré si žiak môže vybrať ako voliteľný predmet maturitnej skúšky, bez podmienenia časovou dotáciou (počtom hodín) štúdia jednotlivých predmetov.

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Ponechať maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry ako povinnú pre všetkých maturantov. Súhlasíme s možnými zmenami v jej podobe (napr. test (EČ MS) zmeniť na všeobecný test čítania s porozumením, ktoré je súčasťou všetkých predmetov; zrušiť sloh (PFIČ) pre jeho subjektivitu hodnotenia).

Apr 13

Erika Hoppanová

 • 13. 04. 2017
 • Erika Hoppanová

Ponechať zloženie maturitnej komisie pre ústne maturity (ÚFIČ) v podobe, ako je teraz. Nesúhlasím so zvýšením externosti – o.i. aj preto, že v čase zavádzania nových maturít už bol stav, že maturantov skúšali len učitelia, ktorí ich nepoznali – a výsledkom bolo množstvo nedorozumení a zbytočne vystresovaných študentov – neosvedčilo sa to.

Apr 13

Roman

 • 13. 04. 2017
 • Roman

Ponechať maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry ako povinnú pre všetkých maturantov. Súhlasíme s možnými zmenami v jej podobe (napr. test (EČ MS) zmeniť na všeobecný test čítania s porozumením, ktoré je súčasťou všetkých predmetov; zrušiť sloh (PFIČ) pre jeho subjektivitu hodnotenia).

Apr 29

Ján

 • 29. 04. 2017
 • Ján

Slovenčina musí zostať maturitným predmetom.

Externú maturitu nech hodnotí externá organizácia. Interná nech je v rukách stredných škôl.

Určite odlíšiť úrovne maturity, iná pre gymnázium, iná pre SOŠ.

Apr 19

Mária

 • 19. 04. 2017
 • Mária

Maturitné skúšky v skladbe : humanitný predmet, prírodovedný predmet, cudzí
jazyk, voliteľný predmet nevyhovujú žiakom, ktorí robia prijímacie pohovory na VŠ
z troch predmetov (lek. fakulty (F, Ch, Bi) , zahraničný obchod , diplomacia : 3 cudzie
jazyky). Je potrebné zachovať aspoň 2 voliteľné predmety alebo modifikovať prijímacie
skúšky na VŠ - obmedziť počet predmetov prijímacích skúšok na jeden, maximálne dva.
Neodlišovať úroveň maturity na gymnáziách a SOŠ vo všeobecnovzdelávacích predmetoch,
radšej umožniť žiakom SOŠ vhodnou formou (kurzy na gymnáziách) doplnenie
vedomostí potrebných k jednotnej úrovni maturity, čo umožní kvalitný nástup absolventov SOŠ na VŠ štúdium.
Externosť maturitnej skúšky zabezpečiť vykonaním písomných aj ústnych skúšok v
testovacích, resp. skúšobných centrách mimo školy ( na zriadenie centier využiť napríklad prázdne - nevyužívané
školské budovy).

Apr 13

Erika Hoppanová

 • 13. 04. 2017
 • Erika Hoppanová

Som za možnosť ponechať maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry ako povinnú pre všetkých maturantov. Súhlasím s možnými zmenami v jej podobe (napr. test (EČ MS) zmeniť na všeobecný test čítania s porozumením.

Apr 29

Miroslav

 • 29. 04. 2017
 • Miroslav

Do zloženia maturitných predmetov by som nezasahoval. SJL+ANJ + 2 výberové predmety odzrkadľujú dnešné aj budúce potreby. Úlohou MS v gymnáziu je preukázať pripravenosť žiaka pre vysokoškolské štúdium. Vedomosti, zručnosti, kompetencie. Určite by som nezaradil povinne matematiku. Tú by mali vyžadovať technické vysoké školy od svojich uchádzačov, a nie znásilniť celú populáciu.
Nutne pre objektívnosť externej časti potrebujeme externých administrátorov v každej triede.
Výborné by bolo zohľadňovanie portfólia pri maturitnej skúške. Podporilo by to tvorivosť a aktivitu žiaka.
MS musí byť kritériom pre vstup na VŠ. Ak to nedosiahneme, sú akékoľvek úvahy o kvalite školy lén mýtus. Rebríčky INEKO zoraďujú školy do poradia podľa kritérií, na ktorých záleží škole, rodičom, ale vôbec nie žiakom.
Dnes máme žiakov, ktorí nemusia robiť takmer nič a na všetky techniky sa dostanú.
A máme časť výborných žiakov, budúcich medikov, ktorí nemajú čas na MS z SJL a ANJ. Lebo sa učia a chodia na doučovania z BIO, CHE a FYZ.
Výsledok MS by mal byť vstupenkou na VŠ , ktorá si k tomu môže stanoviť ďalšie kritériá.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Nesúhlasíme, aby nebola maturita zo slovenského jazyka povinná.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Nesúhlasím so 100-percentnou externosťou opravy maturitného slohu (PFIČ): napr. z dôvodu nepoznania špecifík v externej škole; ale aj z dôvodu zbytočnej mobility učiteľov, ktorí majú predovšetkým učiť na vlastnej škole, nie sa zaoberať cudzími žiakmi, čo už je prehnané aj v súčasnej podobe maturít.

May 09

Dušan

 • 09. 05. 2017
 • Dušan

Navrhujem nematurovať povinne z prírodovedného predmetu, nie každý ho potrebuje. Treba sa špecializovať a do hĺbky študovať to, čo bude pre žiaka v budúcnosti dôležité, čo bude náplňou jeho práce. Súčasná skladba maturitných predmetov na gymnáziu je úplne vyhovujúca. Keďže vysoké školy prijímajú žiakov všetkých škôl, nie je potrebné vytvárať 2 úrovne maturitných testov. Zbytočne to zvýši náklady a sťaží organizáciu MS. Opravu internej časti maturitnej skúšky nechať na školy. Na slohové práce nie je jednotný objektívny postup a učiteľ vie, k čomu žiakov viedol a ako splnili jeho očakávania. Netvoriť jednotné maturitné zadania pre ústnu maturitnú skúšku; je to interná skúška, nechať to v súčasnej podobe.

Apr 28

Mária

 • 28. 04. 2017
 • Mária

Súhlasím s tým, že je treba modifikovať podobu maturitnej skúšky na gymnáziách aj na SOŠ. Alebo, ako uvádza predkladaný materiál, pripraviť ďalšiu súbornú úpravu podoby maturitnej skúšky.
Čo sa týka základných okruhov problémov, ktorých by sa mali zmeny dotknúť:
• Súhlasím, že je treba prehodnotiť skladbu predmetov. Nepodporujem však predkladaný model 4 povinné predmety na gymnáziách: 1 z predmetov spoločensko-vedných, 1 – z predmetov prírodovedných, 1 – CUJ, 1 – voliteľný. Navrhujem model: SJL, CUJ, 2 – voliteľné predmety.
• Nepovažujem za potrebné externé testy z viacerých predmetov, nakoľko by to nebolo rovnako aplikované na všetkých typoch SŠ, a znevýhodňovalo by to predovšetkým žiakov gymnázií.
• Zvážiť potrebnosť určenia dolnej hranice úspešnosti v EČMS, keď sa jeho nedosiahnutie môže vykompenzovať známkou na ústnej časti MS.
• Súhlasím, aby sa koncepčne vyjasnili rozdielny obsah a rozdielna funkcia MS v rôznych typoch škôl, navrhujem však zachovať rovnaký obsah a funkciu u tých škôl, ktoré dávajú pri absolvovaní rovnaké výstupy – t.j. adekvátne maturitné vysvedčenia, resp. z ktorých sa dá rovnako pokračovať po maturite v ďalších formách štúdia.
• Nevidím konflikt záujmov v tom, keď skúša na MS učiteľ, ktorý vyučuje. Veď takto máme nastavený celý systém hodnotenia výkonnosti žiaka počas jeho štúdia. Naviac, v každej maturitnej komisii je externý člen – predseda predmetovej MS aj predseda celoškolskej MS. Som toho názoru, že zavedenie skúšobných miestností s možnosťou vytvárania kamerového záznamu skúšky by zabezpečil 100% - nú externosť aj objektívnosť skúšky.
• Plne podporujem možnosť, aby súčasťou MS bola aj obhajoba dlhodobej práce žiaka. Navrhujem doplniť: druh a forma práce by mali odzrkadľovať napr. zameranie záujmu žiaka, jeho špecifickú profiláciu počas štúdia, rozvoj jeho nadania – možno aj umeleckého, a pod.

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Nesúhlasíme so 100-percentnou externosťou opravy maturitného slohu (PFIČ): napr. z dôvodu nepoznania špecifík v externej škole; ale aj z dôvodu zbytočnej mobility učiteľov, ktorí majú predovšetkým učiť na vlastnej škole, nie sa zaoberať cudzími žiakmi, čo už je prehnané aj v súčasnej podobe maturít.

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Ponechať maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry ako povinnú pre všetkých maturantov. Súhlasíme s možnými zmenami v jej podobe (napr. test (EČ MS) zmeniť na všeobecný test čítania s porozumením, ktoré je súčasťou všetkých predmetov; zrušiť sloh (PFIČ) pre jeho subjektivitu hodnotenia).

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Nesúhlasíme so 100-percentnou externosťou opravy maturitného slohu (PFIČ): napr. z dôvodu nepoznania špecifík v externej škole; ale aj z dôvodu zbytočnej mobility učiteľov, ktorí majú predovšetkým učiť na vlastnej škole, nie sa zaoberať cudzími žiakmi, čo už je prehnané aj v súčasnej podobe maturít.

Apr 27

Darina

 • 27. 04. 2017
 • Darina

Sme zásadne proti, aby materinský jazyk nebol povinnou súčasťou maturitnej skúšky (štátny jazyk, úradný jazyk - absolventi ho musia ovládať, aby ho mohli používať na vhodnej úrovni.
Je potrebné prepracovať model ukončovania jednotlivých stupňov vzdelávania.
Napríklad ak má byť maturitná skúška na gymnáziách náročnejšia, je potrebné prepracovať systém prijímania na VŠ, ktorý túto skutočnosť reflektuje. Absolvent SOŠ už v súčasnosti má maturitnú skúšku na inej úrovni ako absolvent gymnázia (cudzí jazyk úroveň B2), bohužiaľ hodnota maturitnej skúšky je rovnaká.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Zásadne nesúhlasíme s opatrením modifikovať podobu maturitnej skúšky tak, že slovenský jazyk a literatúra nebude uvedený v povinných maturitných predmetoch.

Odôvodnenie: v uvedenom opatrení nie je slovenský jazyk a literatúra zaradený ako povinný maturitný predmet v jazykoch, ale je zaradený ku všeobecno-vzdelávacím predmetom. Vzhľadom na to, že výchova a vzdelávanie sa realizuje v štátnom jazyku, je nevyhnutné, aby žiaci vykonali maturitnú skúšku aj v slovenskom jazyku a literatúre.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Model, keď nie je povinná maturitná skúška zo štátneho jazyka považujeme za rozporný – na jednej strane ideme zvyšovať dotáciu hodín dejepisu v snahe bojovať proti extrémizmu a v snahe posilniť vlastenectvo, zároveň však navrhujeme oslabenie pozície štátneho jazyka. Navyše model, keď študenti nekončia štúdium skúškou zo štátneho jazyka je, nazdávame sa, ojedinelý v svetovom meradle.

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

Aj na maturitnom vysvedčení nech je zrejmé, či žiak dostal maturitnú skúšku na gymnáziu – napr. typ A alebo na SOŠ – typ B – nie sú úrovňou rovnocenné

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Ponechať zloženie maturitnej komisie pre ústne maturity (ÚFIČ) v podobe, ako je teraz. Nesúhlasíme so zvýšením externosti – o.i. aj preto, že v čase zavádzania nových maturít (cca 2005) už bol stav, že maturantov skúšali len učitelia, ktorí ich nepoznali – a výsledkom bolo množstvo nedorozumení a zbytočne vystresovaných študentov – neosvedčilo sa to. Neopakujme chyby z minulosti. Ďalší dôvod: znova by to zvýšilo úplne zbytočnú mobilitu učiteľov po cudzích školách a neučili by na vlastnej.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Navrhujeme preformulovať:
1-15.06 Vytvoriť pracovnú skupinu zo všetkých zainteresovaných, ktorá vypracuje model podmienok ukončovania jednotlivých stupňov vzdelania, zmyslu a poslania skúšok viažúcich sa na ukončovanie jednotlivých stupňov vzdelania a foriem týchto skúšok.

Skúšky viažúce sa na ukončovanie stupňov vzdelania sú pod ťarchou tradícií, parciálnych záujmov a často aj očakávania, že cez ne možno ovplyvniť kvalitu vzdelávania (povinná MS z MAT). Pritom neexistuje zhoda ani na širšom poslaní týchto skúšok, ani na ich forme, ani na preukaznosti ich výsledkov. Túto problematiku treba riešiť v náväznosti na to ako bude definovaný vzdelávací program a ako sa jednotlivé vzdelávacie programy vyprofilujú. V opačnom prípade pôjde o násilné riešenie.

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Nesúhlasím so 100-percentnou externosťou opravy maturitného slohu (PFIČ): napr. z dôvodu nepoznania špecifík v externej škole; ale aj z dôvodu zbytočnej mobility učiteľov, ktorí majú predovšetkým učiť na vlastnej škole, nie sa zaoberať cudzími žiakmi, čo už je prehnané aj v súčasnej podobe maturít.
Ponechať zloženie maturitnej komisie pre ústne maturity (ÚFIČ) v podobe, ako je teraz. Nesúhlasíme so zvýšením externosti – o.i. aj preto, že v čase zavádzania nových maturít (cca 2005) už bol stav, že maturantov skúšali len učitelia, ktorí ich nepoznali – a výsledkom bolo množstvo nedorozumení a zbytočne vystresovaných študentov – neosvedčilo sa to. Neopakujme chyby z minulosti. Ďalší dôvod: znova by to zvýšilo úplne zbytočnú mobilitu učiteľov po cudzích školách a neučili by na vlastnej.
Externú časť z matematiky zrušiť, resp. ponechať externú časť len z povinných maturitných predmetov (teda z tých, z ktorých maturujú všetci), alebo zaviesť povinnú maturitu z matematiky aspoň na gymnáziách.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Ponechať maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry ako povinnú pre všetkých maturantov. Súhlasíme s možnými zmenami v jej podobe (napr. test (EČ MS) zmeniť na všeobecný test čítania s porozumením, ktoré je súčasťou všetkých predmetov; zrušiť sloh (PFIČ) pre jeho subjektivitu hodnotenia).

Nesúhlasím so 100-percentnou externosťou opravy maturitného slohu (PFIČ): napr. z dôvodu nepoznania špecifík v externej škole; ale aj z dôvodu zbytočnej mobility učiteľov, ktorí majú predovšetkým učiť na vlastnej škole, nie sa zaoberať cudzími žiakmi, čo už je prehnané aj v súčasnej podobe maturít.

Externú časť z matematiky zrušiť, resp. ponechať externú časť len z povinných maturitných predmetov (teda z tých, z ktorých maturujú všetci).

Ponechať zloženie maturitnej komisie pre ústne maturity (ÚFIČ) v podobe, ako je teraz. Nesúhlasíme so zvýšením externosti – o.i. aj preto, že v čase zavádzania nových maturít (cca 2005) už bol stav, že maturantov skúšali len učitelia, ktorí ich nepoznali – a výsledkom bolo množstvo nedorozumení a zbytočne vystresovaných študentov – neosvedčilo sa to. Neopakujme chyby z minulosti. Ďalší dôvod: znova by to zvýšilo úplne zbytočnú mobilitu učiteľov po cudzích školách a neučili by na vlastnej.

Apr 11

Ingrid

 • 11. 04. 2017
 • Ingrid

Nesúhlasím s tým, aby sa maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry zrušila ako povinný maturitný predmet. Mohla by sa však modifikovať jej podoba pre gymnáziá a stredné odborné školy.

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

 Zásadne nesúhlasíme, aby sa z povinnej maturitnej skúšky na gymnáziách (a rovnako na ostatných stredných školách) vypustila skúška zo slovenského jazyka. Slovenský jazyk je zákonom ustanovený štátny jazyk, ktorého ovládanie je predpokladom pre zamestnanie vo všetkých inštitúciách verejného sektora, pretože zákon prikazuje vyhotovovať všetky úradné písomnosti v štátnom jazyku (popri jazykoch národnostných menšín za podmienok ustanovených zákonom). Upustením od povinnej maturitnej skúšky by sme utvorili predpoklad na vylúčenie absolventov škôl, ktorí „nemusia(?) ovládať na potrebnej úrovni štátny jazyk z možnosti zamestnať sa vo verejnom sektore.
 Rovnako nesúhlasíme, aby sa povinne nemusela robiť maturitná skúška z matematiky.

Apr 25

Tatiana

 • 25. 04. 2017
 • Tatiana

Ku bodu „Prehodnotiť skladbu maturitných predmetov.“ – materinský jazyk by mal byť nevytesniteľný spomedzi predmetov maturitnej skúšky, tým viac, že by mal žiak povinne maturovať z cudzieho jazyka.
Ku bodu „Koncepčne vyjasniť rozdielnu funkciu a rozdielny obsah maturitnej skúšky na gymnáziách a na SOŠ a tiež používanie dvoch rozličných úrovní externých testov.“ – pri zavedení neakademicky orientovaných programov gymnázií (cieľ 1-08.02) dôjde ešte ku požiadavke diferencovať externé testy na gymnáziách z uvedeného dôvodu?

Apr 25

 • 25. 04. 2017

Prehodnotiť skladbu maturitných predmetov. Možno napríklad zvážiť model, podľa ktorého by žiaci na gymnáziách povinne maturovali z jedného predmetu zo skupiny :
*slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náuka o spoločnosti, filozofia, prípadne ďalšie spoločenskovedné predmety
*matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia, prípadne ďalšie prírodovedné predmety p *cudzí jazyk
*ďalší predmet podľa vlastnej voľby.
Jednoznačne žiadame ponechať vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra ako povinný predmet maturitnej skúšky. Zaviesť povinne ako maturitný predmet matematiku a ponechať cudzí jazyk a voliteľný predmet.

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: skladba maturitných predmetov,
Odôvodnenie: v každej kultúrnej spoločnosti žiaci maturujú z materinského jazyka a literatúry, cudzí jazyk je postavený na vyšší piedestál ako materinský jazyk, na umeleckých školách vyučovanie prírodovedných predmetov nezodpovedá potrebnej dotácii vyučovacích hodín k maturitnej skúške,

Apr 23

Zuzana

 • 23. 04. 2017
 • Zuzana

Absolútna externosť maturitnej skúšky nemusí zabezpečiť aj kvalitu a objektivitu maturity.
Učiteľ si pozná žiaka a vie čo od neho má očakávať čo a ako ho naučil.Externý skúšajúci môže mať iný pohľad a tým môže vyžadovať od žiaka niečo čo sí žiak môže vyhodnotiť inak a môže dochádzať ku konfliktom.

Apr 23

Zuzana

 • 23. 04. 2017
 • Zuzana

Absolútne nesúhlasím aby bola maturita zo slovenského jazyka voliteľná a koho toto vôbec napadlo verejne prezentovať nech je mu hanba národná a mal by odstúpiť z verejného diania.To už chceme stratiť aj zvyšok súdnosti a národnej hrdosti?Deti málo čítajú, málo rozprávajú a už sa nebudú musieť ani učiť slovenčinu na maturitu?To chceme mať z detí hlúpučký národ?
Som za učenie cudzích jazykov ale určite nie na úkor toho nášho materinského.

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

Ponechať maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry ako povinnú pre všetkých maturantov. Súhlasíme s možnými zmenami v jej podobe (napr. test (EČ MS) zmeniť na všeobecný test čítania s porozumením, ktoré je súčasťou všetkých predmetov; zrušiť sloh (PFIČ) pre jeho subjektivitu hodnotenia).

Nesúhlasíme so 100-percentnou externosťou opravy maturitného slohu (PFIČ): napr. z dôvodu nepoznania špecifík v externej škole; ale aj z dôvodu zbytočnej mobility učiteľov, ktorí majú predovšetkým učiť na vlastnej škole, nie sa zaoberať cudzími žiakmi, čo už je prehnané aj v súčasnej podobe maturít.

Externú časť z matematiky zrušiť, resp. ponechať externú časť len z povinných maturitných predmetov (teda z tých, z ktorých maturujú všetci).

Ponechať zloženie maturitnej komisie pre ústne maturity (ÚFIČ) v podobe, ako je teraz. Nesúhlasíme so zvýšením externosti – o .i. aj preto, že v čase zavádzania nových maturít (cca 2005) už bol stav, že maturantov skúšali len učitelia, ktorí ich nepoznali – a výsledkom bolo množstvo nedorozumení a zbytočne vystresovaných študentov – neosvedčilo sa to. Neopakujme chyby z minulosti. Ďalší dôvod: znova by to zvýšilo úplne zbytočnú mobilitu učiteľov po cudzích školách a neučili by na vlastnej.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

S externým hodnotením častí maturitnej skúšky je možné len súhlasiť.
Posilniť externosť ústnej časti maturitných skúšok (prehodnotením zloženia komisie, používaním centrálne vytvorených otázok a pod.) – dané je v striktnom rozpore s deklarovanou snahou dať školám viac slobody, naopak, toto opatrenie zavádza prísnejšiu centralizáciu a odbúrava slobodu.
Pokračovať v sprístupnení elektronickej formy externej časti maturitnej skúšky čo najväčšiemu počtu stredných škôl. Zároveň lepšie vybaviť školy výpočtovou technikou a vysokorýchlostným pripojením na internet. – Na základe skúseností s korektúrami prác a v tomto kontexte si dovoľujeme tvrdiť, že dávať prednosť elektronickej maturite pred papierovou je kontraproduktívne, vzhľadom na to, že viaceré výskumy ukázali odlišnosť pri vnímaní textu v elektronickej a papierovej podobe a to napriek tomu, že sme zvyknutí čítať maily a podobne.

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Externú časť z matematiky zrušiť, resp. ponechať externú časť len z povinných maturitných predmetov (teda z tých, z ktorých maturujú všetci).
Ponechať zloženie maturitnej komisie pre ústne maturity (ÚFIČ) v podobe, ako je teraz. Nesúhlasíme so zvýšením externosti – o.i. aj preto, že v čase zavádzania nových maturít (cca 2005) už bol stav, že maturantov skúšali len učitelia, ktorí ich nepoznali – a výsledkom bolo množstvo nedorozumení a zbytočne vystresovaných študentov – neosvedčilo sa to. Neopakujme chyby z minulosti. Ďalší dôvod: znova by to zvýšilo úplne zbytočnú mobilitu učiteľov po cudzích školách a neučili by na vlastnej.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Nesúhlasíme so 100-percentnou externosťou opravy maturitného slohu (PFIČ): napr. z dôvodu nepoznania špecifík v externej škole; ale aj z dôvodu zbytočnej mobility učiteľov, ktorí majú predovšetkým učiť na vlastnej škole, nie sa zaoberať cudzími žiakmi, čo už je prehnané aj v súčasnej podobe maturít.

Apr 05

Bohdan

 • 05. 04. 2017
 • Bohdan

Nesúhlasím so 100-percentnou externosťou opravy maturitného slohu (PFIČ): napr. z dôvodu nepoznania špecifík v externej škole; ale aj z dôvodu zbytočnej mobility učiteľov, ktorí majú predovšetkým učiť na vlastnej škole, a nie sa zaoberať cudzími žiakmi, čo už je prehnané aj v súčasnej podobe maturít.
Z dôvodu neodstrániteľnej subjektivity v oprave (akýchkoľvek) slohov navrhujem maturitný sloh zrušiť ako časť maturity zo SJL.

Apr 10

Ľubomíra

 • 10. 04. 2017
 • Ľubomíra

-externe testovať na gymnáziách len tie predmety, z ktorých idú maturovať všetci študenti. Zrušiť externý test z matematiky, ak je len pre vybranú skupinu študentov, alebo zaviesť povinnú maturitu z matematiky pre gymnáziá, a potom ju dať externe pre všetkých.
- povinne maturovať zo slovenského jazyka a literatúry
-"posilniť externosť ústnej časti maturitných skúšok"- obsah učiva je na voľbe každej školy(je možné modifikovať ŠVP), ako potom môžu byť dané centrálne otázky? Do otázok nebude možné pridať učivo, ktoré má škola vrámci školského vzdelávacieho programu.

Mar 25

Klaudia

 • 25. 03. 2017
 • Klaudia

Štátny jazyk aby nebol časťou štátnej skúšky, pričom cudzí jazyk ako povinný zostane??!! To už načisto neviete čo so sebou v rom parlamente???

Mar 27

Zlatica

 • 27. 03. 2017
 • Zlatica

Zachovať povinnú maturitnú skúšku zo štátneho jazyka - slovenčiny
*Rovnocennosť jazykov: ak má byť cudzí jazyk povinný, mal by byť LOGICKY povinný aj štátny jazyk.
*Okolité krajiny majú štátny/národný jazyk povinný, teda im asi na ňom ZÁLEŽÍ, napr.: Česko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Francúzsko (ak viete o ďalších, pridajte ich) - prečo sa "chceme" líšiť práve v tomto?
*máme byť hrdý na tom kým sme, z kade pochádzame a pyšný na to že máme vôbec voj jazyk
* nejde len o gramatiku alebo literatúru ale aj o všeobecné obohatenie

Mar 27

Adriana

 • 27. 03. 2017
 • Adriana

Totalna hlupost!!!! Slovensky Jazyk by mal byt prvym a najdolezitejsim predmetom .
Inak dopadneme ako v USA... prve 2 roky vysokej skoly maju reading comprehension teda "citanie" .
Studentov to stoji cas a peniaze. Zo strednej skoly by mali byt studenti akademicky na 100% pripraveni na dalsie studium a jazyk je uplny zaklad.

Mar 27

Barbora

 • 27. 03. 2017
 • Barbora

Naďalej pokračovať v povinnej maturite zo slovenského jazyka. Znamkovat žiakov percentuálne a nie len stupnicou od 1 do 5. Pretože 1ka nemusí byt vždy vedomostne rovnaká 1ka, aj keď bodovo ešte spadá pod tú hranicu.

Mar 27

Jana

 • 27. 03. 2017
 • Jana

Jednoznačne zachovať maturitu zo slovenčiny. Je to náš národný jazyk, prejav, súčasť kultúry. V rádiách sa má hrať viac slovenskej hudby a deti tomu nebudú rozumieť, lebo budú vedieť, že sa nemusia učiť slovenčinu? Matematiku chcete ako povinnú, ale to nepomôže K lepšej logike. Štátna správa, verejná správa, ako bude fungovať, keď úradníci nebudú ovládať štátny jazyk? Budem rada ak si nájdete čas a vysvetlite mi,čo vás viedlo K takémuto návrhu. Ďakujem Jana Labajová

Mar 26

Mojmír

 • 26. 03. 2017
 • Mojmír

Ponechať povinnú maturitu zo štátneho jazyka!!!

Mar 26

Miroslava

 • 26. 03. 2017
 • Miroslava

Nesúhlasím s návrhom dať maturitnú sķúšku zo slovenského jazyka a literatúry ako voliteľnú.Je to absurdné,aby materinský jazyk bol voliteľný medzi predmetmi dejepis alebo občianska.Všetci sa zamýšľajú nad úpadkom SJ(neprimerane velké používanie anglikanizmov,slabá čitateľská gramotnosť,hanobenie jazyka v médiách...) a ministerstvo podá takýto návrh.Štúrovci bojovali za uzákonenie slovenčiny a vy idete postupne zničiť to dôležité,čo je hlavným znakom národa.Dúfam,že tento nezmyselný návrh bude zrušený.

Mar 26

Jozef

 • 26. 03. 2017
 • Jozef

Podľa môjho názoru, by mal slovenský jazyk zostať povinnou maturitnou skúškou.

Mar 26

Dominik Gula

 • 26. 03. 2017
 • Dominik Gula

Slovenský jazyk musí ostať na maturite povinný. Skôr by sa to mohlo upraviť nejak, napríklad odobrať z literatúry a pridať viac pravopisu lebo je to veľmi smutné, že ani vysokoškoláci nevedia písať spisovne. Študenti to zvládnu, hádam ste si nevšimli, že čím nižšie idú nároky, tak tým menej sa študenti učia a tým pádom tie nároky musia ísť ešte viac nadol? Ozaj chceme aby budúca generácia nedokázala ani spisovne písať?

Vec: Zyadost o snizenie poplatkou za elektrynu...

Mar 25

Jakub

 • 25. 03. 2017
 • Jakub

Čo sa slovenského jazyka týka, určite by sa táto časť maturitnej skúšky mala modifikovať.
Základom mysliaceho odborne vzdelaného človeka je logické myslenie, a to do určitej miery vyjadruje matematika, a je celkom škoda že maturita z matematiky prípadne fyziky je na technicky zameraných školách voliteľná. A keď takto dôležité predmety sú voliteľné, prečo by mala byť maturita zo SJ v podobe akú má dnes povinná?

Tak ako niekto nemusí mať vlohy na matematiku, nemusí mať vlohy ani na slovenský jazyk.

Takže, celkovo uznávam, maturant by mal vedieť poriadne čítať a písať, ale prečo by sa mal učiť literatúru, keď to na technickej škole a ani potom v živote nikdy riešiť nebude?

Preto navrhujem maturitu zo SJ rozdeliť na povinný slovenský jazyk a voliteľnú literatúru. minimálne na technicky zameraných školách.

Mar 25

Marián

 • 25. 03. 2017
 • Marián

Slovenský jazyk musí byť súčasťou maturitnej skúšky ako povinný predmet.

Mar 25

Marek

 • 25. 03. 2017
 • Marek

Mojím podnetom je, že štátny jazyk je istá forma vnútornej štátnej integrity a preto nesúhlasím s návrhom Ministerstva Školstva, Vedy, Výkumu a Športu Slovenskej Republiky vyňať Slovenský jazyk ako súčasť maturitnej skúšky.


Marek Krafčík

Mar 27

Samuel

 • 27. 03. 2017
 • Samuel

Som za zachovanie povinnej maturitnej skúšky z národného jazyka - zo Slovenského jazyka a literatúry. Ak má byť rovnoprávnosť v jazykoch, tak ako v anglickom, sa musí zachovať maturitná skúška aj v slovenskom.

Mar 25

Viktor

 • 25. 03. 2017
 • Viktor

Ako človek, ktorý maturoval pred tromi rokmi, musím podotknúť, že je dôležité udržať úroveň slovenského jazyka na úrovni, aká je aktuálne stanovená. V dnešnej dobe stále veľa ľudí nevie napríklad správne ovládať gramatiku, málo číta knihy, nepozná iróniu a symbolizmus a má medzery v histórii Slovenska, ktorá bola ovplyvňovaná vo veľkej miery spisovateľmi a umelcami. Preto je nepredstaviteľné myslieť si, že v znižovaní nárokov sa nájdu lepšie výsledky. A k tomu všetkému, tá maturita sa dá zvládnuť na výbornú známku len so všeobecným prehľadom a pokročilými znalosťami, žiadne bifľovanie niekoľko týždňov.

Mar 25

Hana

 • 25. 03. 2017
 • Hana

Zrušnie povinnosti maturovať zo slovenského jazyka? To sme kde? Čo by to bolo za stredoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí by na dobrej úrovni neovládali jazyk krajiny, v ktorej žijú? Je jedno či ide o Slovákov, Rómov, Maďarov či iné menšiny. Ak niekto býva na území SR a chce tu žiť, mal by sa vedieť prispôsobiť a absolvovať maturitnú skúšku aj zo slovenského jazyka. A rovnako, prečo by študenti odborných škôl s maturitou nemali mať povinnú maturitu zo slovenčiny? To chceme, aby už mal maturitu hocijaký nevzdelanec, ktorý nevie ani aké i/y sa píše v slove milý, milujem ťa a pod.? Ktorý nevie nič o histórii svojho jazyka a nevie zmysluplne vyjadriť svoje myšlienky? (narážam na zrušenie slohových prác)
Tiež si myslím, že maturitná skúška z matematiky by mala byť pre študentov gymnázií povinná. Bez ohľadu na to, či sa vyberú humanitným alebo prírodovedným smerom, logiku do života budú vždy potrebovať. Matematika rozvíja logické myslenia a študenti prichádzajú o veľa, keď sa jej nevenujú.

Mar 25

Ľuboš

 • 25. 03. 2017
 • Ľuboš

Slovenčina by rozhodne mala ostať ako povinný predmet na maturitnej skúške. Potom to tak vyzerá, že Slováci ani po slovensky nevedia.

Mar 25

Kristína

 • 25. 03. 2017
 • Kristína

Naozaj nerozumiem, ako by mohla byť maturita bez slovenského jazyka. Aby slovenskí stredoškoláci mali čisto dobrovoľné, či ovládajú svoj materinský jazyk? Veď to je hanba.

Mar 24

Michaela

 • 24. 03. 2017
 • Michaela

Náš rodný jazyk, aby nebol povinným predmetom maturitnej skúšky? No ako, to už kde sme. A my si vravíme Slováci?

Mar 24

Dušan

 • 24. 03. 2017
 • Dušan

Zásadne nesúhlasím aby slovenčina vypadla z povinných maturitných predmetov. Bolo by veľkou hanbou,aby maturant- stredoškolák slovenskej národnosti, nemal maturitnú skúšku zo slovenského jazyka. Už len z úcty k vzniku slovenského jazyka to musí byť povinnosťou a hrdosťou mať maturitu zo slovenčiny. Preto som zásadne proti.

Mar 24

Martin

 • 24. 03. 2017
 • Martin

Maturitné skúšky by mali skutočne preveriť inteligenciu a vedomosť nie mali by byť vytvárame ľudmi čo skutočne vyučujú.

Mar 24

Barbora

 • 24. 03. 2017
 • Barbora

Slovenčina aby nebola predmetom maturitnej skúšky? Nevidím dôvod prečo by Slováci mali maturovať z cudzieho jazyka, ale nie zo svojho vlastného. Nevychovávajme hlúpu mládež, slovenčina je dôležitá.

Mar 20

Marta

 • 20. 03. 2017
 • Marta

Maturita zo slovenského jazyka by mala byť ponechaná ako povinná. Mala by však mať (podobne ako cudzí jazyk) dve formy, napr. A (náročnejšia) a B (menej náročná). Študenti (gymnázií i odborných škôl) by si mohli vybrať úroveň podľa toho, či plánujú študovať slovenský jazyk a literatúru alebo nie. Čiže i študent odbornej školy si môže zvoliť A úroveň a študent gymnázia B úroveň. To by sa týkalo aj externých testov z tohto predmetu.
Sloh, ako súčasť maturitnej skúšky by som zrušila. Ponechala by som povinné slohy len počas štúdia a tie by mohli byť súčasťou portfólia žiaka.
Okrem SJL a CJ by som už nechala výber zvyšných 2 predmetov na študentovi. Neurčovala by som napr. povinnosť jedného predmetu zo skupiny prírodovedných predmetov (čo by bolo napríklad pre študenta, ktorý chce ísť študovať právo, zbytočné a nepotrebné).
Výborné by bolo podľa návrhu zaviesť ako súčasť maturity portfólio žiaka, jeho odborné seminárne práce a podobne. Tu by som opäť ponechala vôľu výberu žiaka. Napríklad maturitné zadanie z občianskej náuky by malo ( ako doteraz) 3 úlohy. Žiak by prvé dve zodpovedal a potom si vybral, či tretiu úlohu zodpovie na základe zadania, alebo odprezentuje svoju prácu, či portfólio. Tým by sa vytvoril priestor pre prezentáciu nie len jeho vedomostí, ale aj tvorivosti.
Elektronickú formu maturitnej skúšky (hlavne on line formu) pokladám za výbornú, lebo študenti hneď vedia svoje predbežné výsledky.

Mar 20

Ján

 • 20. 03. 2017
 • Ján

Striktnejsie kriteria pre absolvovanie predmetu / rocnika: niektore predmety vykazuju relativne nizku nadvaznost latky medzi jednotlivymi rocnikmi ZS/SS (napr. si viem prestavit, ze o 2. svetovej vojne sa da na urovni bavit bez predstavy o starovekych Egyptanoch). Lenze pri prirodnych vedach to vedie k fatalnemu zlyhaniu, ked ziaci vo vyssich rocnikoch nemaju sancu porozumiet novej latke, lebo nerozumeju veciam, ktore mali vediet uz niekolko rokov. Toto sa riesi velmi tazko, ale keby ste mali napad, ako vytvorit pohnutky (incentives), aby ucitelia nenechali prejst do dalsieho rocnika (aspon v ramci daneho predmetu) ziakov, ktori nevedia ani zakladne veci, bolo by to vyborne (sucasny system financovania navadza k presne opacnemu postupu na vsetkych stupnoch skol vratane univerzit). Nejde mi o to, aby vsetci ziaci museli byt vyborni, ale aby vsetci vedeli zaklady na cca 100% a ti lepsi cosi navyse. Takto sa da trebars trojka dostat, ked ziak o polovici uciva nevie *nic*, a v dalsom rocniku ta polovica vynutene narastie na 60% atd. Nemali by sme to zvalovat na ziaka, toto je problem systemu. Pretoze ziak nema ako vediet, ze zrovna tento pojem je kriticky dolezity pre pochopenie cohosi o dva roky neskor.

Podobne by som postupoval pri maturitach: kazdy by mal absolvovat lahku verziu s nutnymi zakladnymi vecami s hodnotenim aspon povedzme 80%, a potom kto chce, nech si skusi tazsiu a moze demonstrovat, ze vie aj ovela viac. Ako ucitelovi matematiky na roznych VS mi *velmi* vadi, ze sa moze stat, ze niekto ma maturitu z matematiky a nevie dokopy nic o funkciach, lebo kdesi na geometrii naskrabal tretinu bodov a uz to na maturitu stacilo. Azda este nejaky prakticky priklad: hladam senior zamestnanca (tj. nie ze absolvent, ktoreho budem pol roka dovzdelavat), ktory ma viest tim programujuci aplikaciu zalozenu na nejakom frameworku (dajme tomu React), ktora ma data v komplexnej distribuovanej databaze. Ak toto su moje poziadavky, tak predsa nemozem prijat niekoho, kto je sice genius pre React, ale netusi, ako distribuovat databazu. Taky clovek mi je k nicomu, aj keby jeho priemerne hodnotenie vo vymenovanych dvoch oblastiach bolo 80%.

Iny priklad z praxe: vacsina studentov ucitelstva matematiky zacina VS studium s mnohymi chybnymi vedomostami uz na urovni zakladnej skoly (napr. stotoznuju tazisko a stred opisanej kruznice). Napriek tomu uspesne absolvovali vsetky rocniky, pravdepodobne so znacne nadpriemernym ci vynikajucim hodnotenim, a uspesne zmaturovali. Pride mi to absurdne. Na vysokej skole sa mi ani za celych 5 rokov nepodari odstranit vsetky nepochopenia zakladnych veci, a nakoniec ich zopakuju svojim buducim ziakom... Predsa nechceme dat vodicsky preukaz niekomu, kto nevie nic o semaforoch ani prednosti v jazde, aj keby vedel hocijako dobre, rychlo a spolahlivo soferovat mimo premavky.

Mar 19

Natália

 • 19. 03. 2017
 • Natália

Je potrebné upraviť aj maturitnú skúšku na gymnáziách a na stredných odborných školách. Na stredných odborných školách je potrebné v prvom rade ukázať schopnosť žiakov "odborne" pracovať, dôraz by mal byť teda na odborných predmetoch. V prípade matematiky a slovenského jazyka, dať ich na SOŠ do kategórie voliteľných, teda žiak by si vybral alebo maturitu zo SJL alebo z MAT. Nie každé dieťa má vlohy na matematiku, tak ak chcem prihliadať na jeho individuálne danosti a vzdelávanie, dajme mu šancu na výber

Mar 27

Martin

 • 27. 03. 2017
 • Martin

Nesuhlasim so zrusenim povinnej maturity zo slovenciny.
Chcel by som vediet kedy sa konecne zacnu v slovenskom skolstve riesit skutocne problemy.

Mar 28

Zuzana

 • 28. 03. 2017
 • Zuzana

Navrhujem zachovanie povinnej maturitnej skúšky zo slovenského jazyka. Prospela by však aj istá miera flexibility podľa typu školy, asi by som rozlišovala gymnáziá a odborné školy.

Apr 08

Martin

 • 08. 04. 2017
 • Martin

V žiadnom prípade nevynechať slovenský jazyk a literatúru ako povinný maturitný jazyk!

Mar 30

Veronika

 • 30. 03. 2017
 • Veronika

Už by ste sa mohli konečne spamätať a začať robiť niečo prospešné pre túto krajinu. Na vašom mieste by som sa hanbila za to, čo zo seba vydávate. Keď neviete, čo máte na Vašom poste robiť, radšej nerobte nič ako takéto "inteligentné reformy". Aby slovenčina bola voliteľný predmet, to snáď nemôžte myslieť vážne. Kto to kedy videl, aby cudzí jazyk bol povinný a materinský voliteľný? Rozhodne som PROTI tomuto bezvýznamnému a hlúpemu nápadu!!!

Apr 06

Lenka

 • 06. 04. 2017
 • Lenka

Ak majú študenti gymnázií a SŠ na Slovensku povinne maturovať, tak by mali prioritne maturovať z predmetu, ktorý by mal byť všetkým najbližší - zo slovenského jazyka. Ide nielen o štátny jazyk v SR, ale prevažne aj o rodný jazyk maturantov. Ak má byť cudzí jazyk povinný, mal by byť LOGICKY povinný aj štátny jazyk.

Prečo sa napríklad v rámci Medzinárodnej maturity – International Baccalaureate Diploma Programme maturuje nielen z cudzieho jazyka, ale o.i. z materinského jazyka?

Prečo sa k národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania nebude viesť niekoľkoročná skutočne tvorivá odborná diskusia hlavne v rámci školstva - aby sa k návrhu mali možnosť a skutočne sa aj vyjadrili všetci tí, ktorí jeho následky pocítia ako jedni z prvých - učitelia? Bude sa o ňom viesť diskusia v rámci najširšieho politického spektra dostatočne dlho na to, aby takýto program obsahujúci zásadné smerovanie výchovy a vzdelávania na Slovensku bol záväzný na dlhé roky a nemenil sa po každých voľbách?

V roku 1992 som maturovala na gymnáziu povinne zo slovenského jazyka, mali sme možnosť výberu matematiky alebo cudzieho jazyka - vybrala som si nemecký jazyk. Okrem toho som maturovala z ďalších 2 predmetov (mohli sme aj z viacerých). Keďže som chcela študovať na technickej univerzite ekológiu, maturovala som z biológie a chémie, z ktorých sa robili prijímacie skúšky. Z čoho bude musieť maturovať po takmer tridsiatich rokoch od mojej maturity v roku 2020 náš syn? Je to skutočne jasné aspoň tým, ktorí sú zodpovední za školstvo na Slovensku?
Alebo sa už od septembra po niekoľkýkrát od jeho začiatku školskej dochádzky zmení názov predmetov, ktoré sa učí? Zmenia sa osnovy, alebo možno konečne bude mať všetky učebnice?

Pôjde v prípade národného programu o skutočne záväzný dokument, ktorý prekope základy nášho školstva alebo budeme stále iba s naším synom konštatovať, že je to celé zlé?
Že by bolo lepšie ísť napríklad do Švédska, kde údajne maturitu nemajú, ale ich úroveň školstva je niekde inde? Alebo do Dánska?
A čo keby si predstavitelia nášho štátu konečne zobrali príklad z funkčných školských systémov vo svete a z toho, ako sa k nim dané krajiny dopracovali?

Ako to bolo? Múdry sa učí na chybách druhých, hlupák na vlastných?

Apr 05

Bohdan

 • 05. 04. 2017
 • Bohdan

Ponechať zloženie maturitnej komisie pre ústne maturity (ÚFIČ) v podobe, ako je teraz.
Nesúhlasíme so zvýšením externosti komisie – o.i. aj preto, že už bol stav, že maturantov skúšali len učitelia, ktorí ich nepoznali – a výsledkom bolo množstvo nedorozumení a zbytočne vystresovaných študentov – neosvedčilo sa to. NEOPAKUJME CHYBY Z MINULOSTI.
Ďalší dôvod: zvýšilo by to úplne zbytočnú mobilitu učiteľov po cudzích školách a neučili by na vlastnej.

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

"Koncepčne vyjasniť rozdielnu funkciu a rozdielny obsah maturitnej skúšky na gymnáziách a na SOŠ a tiež používanie dvoch rozličných úrovní externých testov." Súhlasím. Žiak SOŠ má predsa hlavný cieľ štúdia odbornosť vo svojom odbore. Je neobjektívne porovnávať jeho vedomosti zo slovenského jazyka so žiakom z gymnázia, ktorý mal úplne inú dotáciu vyučovania počas štúdia.

Apr 03

Monika

 • 03. 04. 2017
 • Monika

Nesúhlasím so zrušením povinnej maturity zo Slovenského jazyka!!!

Apr 02

Dušan

 • 02. 04. 2017
 • Dušan

Zaviesť povinnú maturitu z matematiky v dvoch úrovniach:
- prvá úroveň – odporúčaná pre maturantov, ktorí plánujú pokračovať vo VŠ štúdiu v STEM odboroch,
- druhá úroveň - pre všetkých ostatných maturantov.
Matematika rozvíja myslenie v oblastí vyšších konvergentných procesov a operácii (abstrakcia, zovšeobecňovanie,...), vedie k logicky presnému vyjadrovaniu, učí postupy a stratégie riešenia problémov reálneho sveta. Matematika je odborným jazykom.
Postavanie matematiky navrhujme premietnuť do zmeny štruktúry maturitnej skúšky. Vzdelávanie, ktoré končí maturitnou skúškou, navrhujeme vnímať v dvoch líniách: všeobecná - spolu s matematikou aj materinský a cudzí jazyk, profilová (odborná) línia – na gymnáziách sú to predmety s profiláciou na vysokoškolské štúdium, na SOŠ predmety, ktoré reprezentujú študijný odbor. V tomto smere navrhujeme prehodnotiť koncept všeobecnej a odbornej maturity – cieľ 3-03-07 a umožniť tak aj absolventom SOŠ zvýšiť predpoklady pre vysokoškolské štúdium.
Zavedenie povinnej maturity z matematiky, v kontexte potreby zvýšenia kvality matematického vzdelávania v regionálnom školstve, navrhujú, resp. požadujú predovšetkým odoberatelia – hospodárska sféra, zamestnávateľské zväzy, vysoké školy.
Povinná maturita je zavedená vo všetkých okolitých krajinách EÚ - Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, naposledy v ČR. O niekoľko rokov môžu tieto krajiny získať oproti Slovensku strategickú výhodu pri napĺňaní vízie znalostnej ekonomiky. Tieto krajiny dosahujú lepšie výsledky v ostatných medzinárodných meraniach (rozdiel sa zvyšuje):
a. PISA 2015 – priemer OECD v matematickej gramotnosti je 493 bodov, Poľsko – 504, Rakúsko – 497, ČR – 492, Maďarsko - 477, Slovensko – 475.
b. TIMSS 2015 – priemer OECD v matematickej gramotnosti je 528 bodov, Poľsko – 535, Maďarsko – 529, ČR – 528, Slovensko – 498.
Prehľad o postavení matematiky ako maturitného predmetu v štátoch Európy v školskom roku 2010/11 je uvedený v monografii Pálenik, V. a kol.: Inkluzívny rast v stratégii H2020 – Naivita alebo genialita, SAV, Bratislava 2015. V podkapitole 7.3 Význam matematického vzdelania pre uplatnenie sa na trhu práce sa okrem iného uvádza, že získané výsledky dokumentujú súvislosť medzi úspešnou pracovnou kariérou a absolvovaním maturitnej skúšky z matematiky.

Mar 31

Jana

 • 31. 03. 2017
 • Jana

Slovencina by mala ostat povinnym maturitnym predmetom pre vsetkych maturujucich ziakov.

Mar 31

Henrich

 • 31. 03. 2017
 • Henrich

Každý Slovák by mal byť hrdý na to čo osobnosti ako Ľ. Štúr, J.M. Hurban, M.M Hodža spravili pre Slovenský národ. Nato, že dali podobu jazyku ktorý dnes ( trochu pozmenený Hodžovsko-Hattalovskou reformou ) využívame. Napriek tomu, že je to jeden z najzložitejších jazykov, by každý jeden Slovák mal poznať diela, ktoré ovplyvnili obdobie v ktorom tieto osobnosti žili. Pretože v rovnakej podobe ovplyvnili aj nás. Mnohé krajiny "vymoženosť" ako vlastný jazyk ani nepoznajú. Preto som za ponechanie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka. Je to len overenie vedomostí ktoré by mal občan Slovenskej Republiky mať zvládnuté.

Mar 31

Matúš

 • 31. 03. 2017
 • Matúš

Slovenský jazyk je predmet najdôležitejší, pri maturite nevyhnutný. Nematurovať zo slovenského jazyka znamená že ho možno zanedbať a to pre študentov znamená, že je zbytočný a netreba sa ho učiť. Že netreba vedieť našu vlastnú literatúru, históriu slovenského jazyka, dejiny krajiny v ktorej žijeme, podstatu jazyka ktorým píšeme a ľubozvučnosť jazyka ktorým hovoríme. J.M. Hurban dostane na svoje výročie krásny dar... Ak vôbec ešte viete, kto to bol.

Mar 31

Dávid

 • 31. 03. 2017
 • Dávid

Nie som za zrušenie povinnej maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a to z dôvodu, že ako národ sme dosť dlho presadzovali svoj jazyk, na ktorý dnes môžeme byť pyšní. Trpelo (v našom mene) mnoho národných buditeľov, ktorým šlo o to, aby sme sme si mohli hovoriť SLOVÁCI a s tým, ruka v ruke, šiel aj slovenský jazyk. Maturitnou skúškou sa donútia žiaci naučiť aspoň základy, vďaka ktorým si budú môcť hovoriť skutočne vzdelaní a nebudú sa musieť hanbiť za nevedomosť niečo tak "banálneho" ako je materinský jazyk. Len si predstavte, že o 10 rokov, ak by vám toto prešlo, by si za premiéra/prezidenta sadol človek, ktorý by "vďaka" novej reforme neovládal základy spisovného slovenského jazyka.

Reforma učebných osnov by prospela, ale myslím si, že by ste na svoje porady mali volať učiteľov z praxe a nie "odborníkov", ktorí nikdy neučili žiadne dieťa.

Tiež nerozumiem tomu, prečo ste radšej nepodali návrh na dobrovoľnú maturitnú skúšku z cudzieho jazyka, ale radšej ste si za obeť vybrali NAŠU slovenčinu. Ako keby Vám na ministerstve viac záležalo na jazykoch cudzích ako vlastnom.

Študent Gymnázia VBN Prievidza

Sluka Dávid

Mar 31

Terézia

 • 31. 03. 2017
 • Terézia

Nesúhlasím s tým, aby maturita zo slovenského jazyka bola voliteľná. Každý mladý človek by mal disponovať vedomosťami o vlasti a o materinskom jazyku aspoň v rozsahu látky preberanej na strednej škole. Povinné maturitné preskúšanie považujem za nevyhnutný prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa.
Zachovanie cudzieho jazyka ako povinného maturitného predmetu a zrušenie povinnosti pri rodnom jazyku má, vyjadrené trochu nadnesene, nádych vlastizrady. Fakt, že o tom vôbec prebieha diskusia je hanbou národa, presadenie tohto návrhu je pre mňa úplne nemysliteľné.

Mar 30

Miroslava

 • 30. 03. 2017
 • Miroslava

Slovensky jazyk je sucastou nasej narodnej kulturnej identity. Je taktiez rovncenny s cudzimi jazykmi - preto by maturita zo slovenskeho jazyka mala nadalej ostat povinna.

Mar 28

Jakub

 • 28. 03. 2017
 • Jakub

Už teraz je veľké množstvo lajdákov, ktorý kašlú na školu. Zrušením podľa mňa najpodstatnejšiej skúšky na prejdenie strednej školy, by sa im iba uľahčil život, s čím nesúhlasím, aby mali maturity hlupáci, čo nevedia svoj vlastný jazyk. Štúrovci venovali svoje celé životy, aby sme mali spisovný jazyk tak si ho vážme a aspoň uctime maturitnou skúškou.

Mar 29

Kristina

 • 29. 03. 2017
 • Kristina

Z národného/štátneho jazyka by mali maturovať študenti povinne všetci.

Mar 28

Hana

 • 28. 03. 2017
 • Hana

Ani na to nemám slov, pretože nechápem, ako mohla niekoho napadnúť taká hlúposť, ako je zrušenie maturitnej skúšky z materinského jazyka. Keď už nebudeme ovládať ani ten, tak čo iné by sme chceli. Je to niečo, čo by mal každý občan tejto republiky absolvovať. Štúrovci sa v hroboch obracajú.

Mar 28

Simona

 • 28. 03. 2017
 • Simona

Myslím si, že v súčasnej dobe, dobe plnej multikulturalizmu, je veľmi dôležité zachovať si vlastnú kultúrnu identitu a chrániť si ju. V 19. storočí sa za ňu a aj za kodifikáciu nášho jazyka viedli spory a boje a mnohí odovzdali životy a celú svoju snahu práve preto, aby sme my, ľudia budúcnosti, boli samostatný národ s vlastnou kultúrou a jazykom. Táto identita určite súvisí aj so šírením, vzdelávaním a znalosťou nášho jazyka, literatúry, ale aj dejín slovenského národa, či kodifikácie slovenčiny. Preto si myslím, že zrušenie povinnej maturitnej skúšky zo slovenského jazyka je priam až výsmechom celej snahe štúrovcom, pretože to, čo nás definuje ako národ je najmä jazyk (a v prípade Slovenska to platí dvojnásobne). A ktorý iný jazyk by mal byť prvoradý a povinný, ak nie náš materinský? Určite si nemyslím, že by to mal byť jazyk cudzej krajiny.

Mar 28

Ingrid

 • 28. 03. 2017
 • Ingrid

Ponechať slovenský jazyk ako povinný maturitný predmet.

Mar 28

Martin

 • 28. 03. 2017
 • Martin

Ponechať slovenský jazyk ako povinný maturitný predmet.

Mar 28

Peter

 • 28. 03. 2017
 • Peter

Prosím Vás už sa spamätajte tam hore !! Taká hanba!! Tým, že urobíte zo slovenčiny voliteľný predmet na maturitu iba dáte najavo ako Vám veľmi " záleží" na našej krajine.

Mar 28

Dominik

 • 28. 03. 2017
 • Dominik

Dobrý deň,

Chcel by som sa vyjadriť ku zrušeniu povinnej maturity zo SJL. Jazyk je súčasť našej národnej identity a je maximálna hlúposť ho stavať na rovnakú úroveň ako dejepis a podobné predmety (čím nechcem žiadny predmet znehodnocovať). Slovenčinu treba jeznoznačne ponechať ako povinný maturitný predmet!

Mar 28

Lucia

 • 28. 03. 2017
 • Lucia

Nesúhlasím s "modelom" maturitnej skúšky. Maturitná skúška zo slovenského jazyka by mala byť povinná pre každého študenta, ktorý žije na Slovensku. Je to náš štátny, úradný a materinský jazyk a to, že bude len ako voliteľný predmet zmení veľa vecí, ale myslím si, že nie k dobrému. Dospelý človek by mal mať prehľad o jazyku, ktorý používa a mal by ovládať základné pravidla slovenského pravopisu a takouto zmenou ich bude ovládať možno tak polovica študentov, pretože každý si zvolí len tie predmety, ktoré ho zaujímajú. Niekto, kto sa zaujíma o geografiu, matematiku alebo fyziku si nebude pridávať na príťaž slovenčinu ked nebude mať na to dôvod. Z toho vplýva, že keby sa táto zmena uskutočnila, tak postupom času by daľšie generácie nemali ani páru o tom ako a kde používať Y alebo I, alebo to ako slovenčina vznikla a kto sa na tom podieľal.

Mar 28

Lenka

 • 28. 03. 2017
 • Lenka

Skutočne chceme, aby náš materinský jazyk, naše kultúrne dedičstvo, postupne vytlačili do úzadia cudzie jazyky? V dnešnej dobe je dôležité kráčať vpred, no rozhodne nie touto cestou. Okolité krajiny stále považujú maturitu zo štátneho jazyka za neoddeliteľnú súčasť procesu ukončovania vzdelania. Úprimne, ak by sa slovenčina mala stať nepovinnou, mnoho študentov ju odsunie na vedľajšiu koľaj. Budú sa pripravovať na štúdium lekárstva, práva či ekonómie, a raz, keď dokončia ďalšie školy, budú robiť gramatické chyby, nebudú poznať svoju kultúru ani dejiny jazyka či literatúry, pretože ak niečo nie je povinné, automaticky to v očiach študentov stráca hodnotu. Na miesto slovenčiny sa v podstate dostane angličtina - áno, aj tá je dôležitá pre vývoj krajiny, pre udržiavanie medzinárodných vzťahov a obchodov, ale čo tu na Slovensku? Osobne mi pripadá ako úplný nezmysel urobiť slovenčinu nepovinným predmetom. Každý by mal touto skúškou prejsť. Mali by sme byť hrdí na to, že fungujeme ako národ, aj na to, že máme svoj jazyk. Nerobme z neho teda niečo "menej dôležité" a niečo, čo by si mali žiaci voliť.

Mar 28

Dominika

 • 28. 03. 2017
 • Dominika

Nesúhlasím so zrušením povinnej maturity zo Slovenského jazyka. Je to náš materinský jazyk a mali by sme byť naň hrdý a aj ho dostatočne ovládať. Myslím, že potom ako sme zaň v minulosti bojovali by sme naň mohli byť viac hrdý.

Mar 28

Laura

 • 28. 03. 2017
 • Laura

Slovenský jazyk by mal byť bezpodmienečne súčasťou maturitnej skúšky. Slohy a ústnu časť maturitnej skúšky považujem za objektívnejšie ako test. Sloh odzrkadľuje to , ako sa vie maturant v slovenskom jazyku vyjadrovať a taktiež to,do akej miery ovláda gramatiku. V ústnej časti študent preukazuje znalosť literárnych diel, teórie. Testy sú zamerané na čítanie s porozumením, čo je podľa môjho názoru tiež potrebné, ale úlohy v teste by mali byť jednoznačné, nediskutabilné. Mnohé otázky v testoch sú nejednoznačné, a preto test nie je objektívnou ukážkou toho, čo maturant vie. Maturita zo slovenského jazyka by mala byť povinná pre každého a súhlasím aj s tým,aby sa písal test, sloh + ústna odpoveď, ale je potrebné zlepšiť otázky v testoch, aby ich cieľom nebolo študentov nachytať.
Národný jazyk je súčasťou života každého Slováka a jeho ovládanie je nevyhnutné pre väčšinu pracovných pozícií. Alebo sa radšej zameriame na anglický, nemecký, francúzsky jazyk, ktorý bude maturant ovládať lepšie, ako národný jazyk a potom sa budeme čudovať, že mladí utekajú za hranice a na Slovensku nikto nechce ostať. Prosím Vás, formujme národnú identitu u mladých ľudí a základom je predsa ovládanie slovenského jazyka!

May 09

Dušan

 • 09. 05. 2017
 • Dušan

Navrhujem nematurovať na gymnáziu povinne z prírodovedného predmetu, nie každý ho potrebuje. Treba sa špecializovať a do hĺbky študovať to, čo bude pre žiaka v budúcnosti dôležité, čo bude náplňou jeho práce. Súčasná skladba maturitných predmetov na gymnáziu je úplne vyhovujúca. Keďže vysoké školy prijímajú žiakov všetkých škôl, nie je potrebné vytvárať 2 úrovne maturitných testov. Zbytočne to zvýši náklady a sťaží organizáciu MS. Opravu internej časti maturitnej skúšky nechať na školy. Na slohové práce nie je jednotný objektívny postup a učiteľ vie, k čomu žiakov viedol a ako splnili jeho očakávania. Netvoriť jednotné maturitné zadania pre ústnu maturitnú skúšku; je to interná skúška, nechať to v súčasnej podobe.