Skip to content

Kategória 1-15.03 Naďalej sa zúčastňovať na medzinárodných prieskumoch a meraniach Všetky podnety

Mar 21

Andrea

  • 21. 03. 2017
  • Andrea

Ak sa chceme porovnávať s výsledkami testovaní žiakov v iných krajinách, najprv si porovnajme navzájom kurikulum. A prišli by sme na to, že našich žiakov učíme veľa zbytočností a praktické zručnosti nám unikajú. Žiakov neučíme kritickému mysleniu, dávame im málo priestoru na sebahodnotenie, analýzu, na výskum...to všetko uniká na úkor zbytočných teoretických poznatkov, ktoré žiaci nevedia využiť v ďalších rokoch v praxi.