Skip to content

Kategória 1-15.02 Pokračovať v Testovaní 5 aj Testovaní 9 s istými modifikáciami Všetky podnety

Apr 27

Blanka

 • 27. 04. 2017
 • Blanka

pri zachovaní:
T-5 realizovať vo 4. ročníku ako výstup primárneho vzdelávania
T-5/9 zmeniť tak, aby bola skutočne zabezpečená reálnosť výkonov žiakov

Mar 17

Ján

 • 17. 03. 2017
 • Ján

Testovanie 5 - presunut na koniec 4. rocnika, vtedy bude mat vyznam ako takmer objektivne porovnanie ci hodnotenie vystupu poznatkov z 1. stupna.
Testovanie 9 - nepouzivat na zostavovanie neobjektivnych rebrickov skol, ale dat mu vahu ako bolo povodne zamyslane. Aby napr. moznost vyberu typu strednej skoly bolo dana urcitym percentualnym vysledkom testovania 9, alebo uspesne ukoncenie sekundarneho vzdelavania bolo podmienene nejakym minimom pri testovani 9 a pod.
V tejto podobe ako je to teraz su to len zbytocne vyhodene peniaze. Ziak moze dosiahnut napr 0 % ci 5 % uspesnost a bez problemov pokracovat v studiu napr. na gymnaziu. Ale to je uz skor ina otazka a to toho velmi velmi nedobreho modelu financovania skol, ktory priviedol slovenske skolstvo na to dno kde je uz teraz

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Testovanie 5 je stresujúcou záťažou pre žiakov v absolútne nevhodnom termíne (november), keď sa žiaci adaptujú v 5. ročníku na nové vyučovacie predmety, nových vyučujúcich. Vyučujúci SJL a MAT si v 5. ročníku dokážu zistiť úroveň vedomostí žiakov , nemusia čakať na Testovanie. Finančné prostriedky, ktoré sú na Testovanie vynaložené by sa dali v našom podfinancovanom školstve využiť určite zmysluplnejšie.

Mar 23

miriam

 • 23. 03. 2017
 • miriam

Testovanie piatakov - T5 by sa malo podľa mňa presunúť na koniec 4. roč. U nás sa žiaci 5. roč. celý september a október venovali testovaniu, nové učivo "stálo", pretože žiaci po prázdninách veľa pozabúdali a tak celý september opakovali a až do testovania sa zaoberali testovaním...

Apr 30

Miriam

 • 30. 04. 2017
 • Miriam

• Testovanie 5 presunúť na koniec 4. ročníka.
• Testovanie 9 realizovať na stredných školách, vďaka čomu by nahradilo prijímacie pohovory, ktoré sú v dnešnej dobe v mnohých prípadoch neobjektívne.
• Nesúhlasíme so zverejňovaním výsledkov konkrétnych škôl v Testovaní 5 a 9, pretože zverejňovanie vedie k vytváraniu neobjektívnych rebríčkov škôl.

Mar 16

Darina

 • 16. 03. 2017
 • Darina

Nezverejňovať výsledky testovania. Výsledky majú slúžiť škole na overenie vedomostí žiakov. V žiadnom prípade nemajú slúžiť ako kritérium porovnávania kvality školy.

Apr 20

Lucia

 • 20. 04. 2017
 • Lucia

- ak je Testovanie 5 overovacie testovanie, prečo sa overujú vedomosti v novembri a nie v júni, na konci štvrtého ročníka /ide predsa o overovanie vedomostí z ISCED 1/. A načo vlastne je, ak sa s tými výsledkami ďalej nepracuje...

Apr 21

Ivana

 • 21. 04. 2017
 • Ivana

Nevidíme, ako sa do praxe premieta význam meraní Monitor 5. a 9, pretože momentálne tak ako je nastavené testovanie neodráža aktuálne vedomosti žiaka a tým pádom vyhodnotené údaje sú len suché štatistické podklady bez ďalšieho využitia.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Testovanie 5 presunúť na koniec 4. ročníka.
Testovanie 9 realizovať na stredných školách, nahradilo by prijímacie pohovory. Na základe výsledkov Testovania 9 vytvoriť kritériá s celoslovenskou platnosťou, na základe ktorých budú žiaci môcť študovať na príslušnom type školy (napr. budúci gymnazista musí získať minimálne 60 % v Testovaní 9, budúci študent SOŠ musí získať minimálne 50 %...)
Súhlasíme s nezverejňovaním výsledkov konkrétnych škôl, čo vedie k vytváraniu neobjektívnych rebríčkov škôl. Len je potrebné, aby so zverejňovaním ministerstvo naozaj prestalo, lebo zatiaľ sa to nedeje. Aj výsledky jednotlivých škôl z posledného školského roka 2015/2016 sú dostupné na internete.

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Prečo chýba požiadavka na zabezpečenie externého administrátora pri maturitných testoch? Tie sú aj dnes dôležitejšie ako Testovanie 5 a 9, preto treba v prvom rade zabezpečiť objektivitu maturitných testov.
Dôležité je nezverejňovať rebríčky škôl na základe testovaní, škola mnohokrát nemôže za to akých má žiakov, nie je správne aby v očiach verejnosti bola vnímaná ako nekvalitná pre výsledky testovania 5 a 9.

Apr 05

Ľuboš

 • 05. 04. 2017
 • Ľuboš

Testovanie žiakov 9.ročníka by som dal na stredné školy namiesto prijímačiek pričom by sa percentuálne brali aj výsledky žiaka počas štúdia na základnej škole -mohlo by to byť napr. takto: 1/2 bodov z testu T-9 +1/4 body zo ZŠ +1/4 body danej strednej školy na ktorú sa žiak hlási (stredná škola by si k centrálnemu celoslovenskému testu ešte pridala svoj vlastný test v hodnote 1/4 celkového možného počtu získaných bodov).

Apr 29

Ján

 • 29. 04. 2017
 • Ján

Testovania sú zbytočné, kým nie sú relevantné pri prijímacích konaniach. T9 by malo byť veľmi silným prvkom v prijímacom konaní na stredné školy, malo by sa realizovať v júni. Maturitné testy by sa mali zohľadňovať v prijímačkách na vysoké školy. Inak sú ich výsledky určené na perzekúciu učiteľov a riaditeľov. Ak nebude na prijímanie na stredné školy jednotný test, školy budú porušovať ŠVP pri zostavovaní prijímačiek, čo je neprijateľné. Musí sa upraviť prijímací proces komplexne.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- ak sa má pokračovať v Testovaní 5 a Testovaní 9, ako sa budú tieto testovania realizovať, keď bude mať každá škola iný program a inú náplň učiva? (viď bod 1-10.05)
- ako sa personálne zabezpečí externý administrátor do každej triedy? Už v súčasnosti máme problém so zabezpečením externého dozoru vzhľadom na požiadavky, ktoré musí spĺňať a celkovú organizáciu vyučovania ostatných žiakov, ktorí sa na Testovaní nezúčastňujú.
- ak sa nemá využívať Testovanie 5 a Testovanie 9 v rámci prijímacieho konania, nie je to zbytočné plytvanie financiami? Žiaci majú možnosť zúčastniť sa viacerých porovnávacích testov – Komparo, riaditeľské testy, PISA..., netreba ich zaťažovať zbytočne ešte inými. Okrem toho v tomto ročníku (9.r. ZŠ a 5.r. ZŠ) musia (9.r. ZŠ) absolvovať ešte aj prijímacie pohovory (najmenej na dve školy).

Apr 08

Martin

 • 08. 04. 2017
 • Martin

Sme za to, aby NÚCEM ponúkol školám aj ďalšie druhy testov (tematické, riaditeľské), nielen Testovanie 5 a Testovanie 9, aby sa uľahčila a zobjektívnila práca učiteľom a riaditeľom škôl.
V istých typoch škôl (napr. gymnáziá s osemročným štúdiom) by Testovanie 5 mohlo byť náhradou centrálnych prijímacích skúšok a Testovanie 9 by malo byť variabilné podľa typoch SŠ a tým by mohli nahradiť prijímacie skúšky na SŠ (v žiadnom prípade nemôže ísť len o overovacie nástroje pri Testovaní 5, 9, lebo sa stratí motivácia).
Štát si musí nastaviť cez NÚCEM servis pre školy, a nie oslabovať jeho úlohu len na Testovania, maturitu a medzinárodné merania (nedávajme možnosť zarábať v školstve na realizovaní rôznych testov!).

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

V Testovaní 9 odčleniť testovanie čitateľskej gramotnosti v samostatnom teste. Jazyk a literatúru testovať spoločne v jednom teste. Testovanie by malo byť rozložené na dva dni.

Apr 03

Elena

 • 03. 04. 2017
 • Elena

Používanie kalkulačiek pri T9 vedie k návyku, ak ich teda dovoliť, tak rovnako výkonné, pretože žiaci už nimi vypočítajú zlomky, rovnice.... A na VŠ pri skúškach z MAT často nie sú dovolené.

Mar 27

Robert

 • 27. 03. 2017
 • Robert

Určite ďalej pokračovať vo zverejňovaní výsledkov testov prehľadnou formou. Aj keď všetky školy by mali mať dobré výsledky, systém stále v mnohých školách zlyháva. T5 a T9 umožňujú rodičom v takých prípadoch identifikovať problémové školy a riešiť situáciu aspoň výberom lepšej školy.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

– zvážiť nahradenie celoplošného testovania testovaním na reprezentatívnej vzorke.