Skip to content

Kategória 1-15.01 Naďalej v primeranom rozsahu využívať testy ako jeden z diagnostických nástrojov, dbať na ich vysokú kvalitu, profesionálnu administráciu a vyhodnocovanie a merania koncipovať tak, aby z nich zúčastnené subjekty mali čo najväčší úžitok. Všetky podnety

Mar 21

Andrea

  • 21. 03. 2017
  • Andrea

Zatiaľ testy každoročne rozdelia učiteľskú verejnosť na niekoľko táborov, veď sporné sú aj odpovede v testoch. Keď sa na nich nevedia zhodnúť učitelia, čo chceme od žiakov? Dať do testov zo slovenského jazyka a literatúry maximum výnimiek, k čomu je to dobré? A opäť sa tu popiera individualizácia žiaka. Každý nebude na 100% ovládať napr. SJaL, ale možno z neho bude úžasný botanik. O porovnávaní s inými krajinami, kde je iný systém výuky, iné kurikulum ani nehovoriac.

May 01

Jana

  • 01. 05. 2017
  • Jana

Testovanie 5 je potrebné presunúť do 4. ročníka, kedy sa končí stupeň vzdelávania.

May 05

Frico

  • 05. 05. 2017
  • Frico

Veľmi závažnou vecou je , že momentálny systém externá časť maturitnej skúšky priamo vyraďuje aj záujemcov o maturitu z prírodovedných predmetov, hlavne z matematiky už tým, že požaduje najmenej cca 25% na to, aby nemusel opakovať maturitu. Pochopiteľne aj to nie je správne, pretože niekto sa vyjadruje a myslí mu to lepšie hovorovo, niekto písomne – v tomto prípade by bolo určite korektné napr. Pri dosiahnutí cca 30% a z EČ MS a 4 z ústnej tak žiak urobil maturitu

Ďalej cca 20% a z EČ MS a 3 z ústnej tak žiak urobil maturitu

Ďalej cca 10% a z EČ MS a 2 z ústnej tak žiak urobil maturitu

MYSLÍM, ŽE TAK TO MALO BYŤ ZAVEDENÉ UŽ SKOR /včera bolo neskoro/ - možno sa to dá zachrániť ešte pre tento rok /myslím, že asi výsledky z EČ MS neboli doručené do škôl/. Tento problém je ešte vypuklejší, keď by sa ukázalo, že Tí, ktorí počas predchádzajúcich rokov štúdia nemali horšej známky ako dobrý a EČ MS im náhodou nevýde – je to jednoznačná diskriminácia v porovnaní s ostatnými voliteľnými predmetmi /keby tomu rozumeli politici, možno by to bolo už aj na ústavnom súde/

Pri takom systéme sa asi menej budú žiaci vyhýbať matematike, Fyzike a chémii – ktoré považujem za nosné základy pre technické odbory.

Pri percentách vychádzam z toho, že napr. pred cca asi 15 rokmi, keď končili príjímacie skúšky na VŠ, stačilo dosiahnuť na prijatie na niektoré fakulty cca 5% a ďalšia vec čo ma inšpirovala Vám to napísať, vyplynula z vyššie uvedenej diskusie ...násť ročných vyšlo najavo, že aby mal dobrý priemer išiel maturovať z dejepisu a z občianskej náuky – stačí si položiť otázku, ako môže skončiť pri prijatí na technickú a možno aj ekonomickú školu, keď napr. matematika je úplne zanedbaná... a Tí, čo sa aspoň snažia a keď do toho idú, určite sa na tú matematiku aj cítia napr. kvôli stresu im to úplne nevyjde tak sú odstavení napr. na september, bez toho, že by im ostala nádej na zmaturovanie v riadnom termíne. UZNÁTE, ŽE SI TO NAOZAJ PÝTA URÝCHLENÚ NÁPRAVU

May 12

ŠPÚ

  • 12. 05. 2017
  • ŠPÚ

Zároveň je potrebné sprístupňovať odbornej verejnosti anonymizované národné dáta z jednotlivých medzinárodných štúdií, aby tieto mohli byť využívané na rôzne sekundárne analýzy a na pedagogický výskum.:

Navrhujeme sprístupnenie týchto údajov za poplatok. Napr. Štatistický úrad SR základne agregované údaje poskytuje zadarmo, detailne analýzy a sady údajov sú za poplatok.