Skip to content

Kategória 1-13.05 Podporovať akčný výskum učiteľov a budovanie kohéznych školských tímov Všetky podnety

Apr 23

Lucia

  • 23. 04. 2017
  • Lucia

Súčasťou kohézneho odborného hodnotiaceho tímu na základnej škole nezabúdať aj na vychovávateľov zo školských klubov detí.

Mar 20

Martin

  • 20. 03. 2017
  • Martin

Nerozumiem, o čo tu ide. Pardon. Treba vysvetliť, o čo ide.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 navrhuje opatrenie vypustiť, ako neopodstatnené.