Skip to content

Kategória 1-13.03 Zaviesť pre stredné školy variabilitu termínov hodnotiacich období Všetky podnety

Mar 20

Juraj

 • 20. 03. 2017
 • Juraj

Narvhujem na stredných školách úplne zrušiť hodnotenie žiakov v polroku. Jeho zmysel je čisto štatistický a zbytočne stresuje žiaka. Veď čo sa udeje ak žiak prepadne na polroka. NIČ!!! Pokračuje ďalej ... Čo sa udeje ak prepadne maturant na polroka !? NIČ!!! Spokojne ide maturovať a v marci píše PFEČ a PFIČ. Hodnotenie žiakov na polroka je úplne nepodstatné a nemá absolútne žiadnu logiku. Ak by podmienkou štúdia bolo vždy mať úspešne ukončení polrok, potom by som videl zmysel hodnotenia žiakov na polroka, ale keďže pre postup do vyššieho ročníka je dôležité koncoročné hodnotenie, tak polročné je úplný nezmysel a nemá na stredoškolákov žiadny efekt (možno okrem maturantov, ktorí vypisujú polročné hodnotenie na prihlášky VŠ). to je asi tak jediný efekt polročného vysvedčenia ....

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- ako bude zabezpečená kontinuita vzdelávania, keď školy budú mať rôzne termíny hodnotiacich období ?
- ako by sa toto riešilo pri prestupe žiaka z jednej školy do inej?

Apr 18

Adriana

 • 18. 04. 2017
 • Adriana

Považujem za odstraňovanie systému a vnášanie zbytočného a neefektívneho chaosu. Tak ako dieťa pri výchove, aj žiak pri vzdelávaní potrebuje isté pevné mantinely a istotu, týmto opatrením sa toto narúša.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Nesúhlasné.

Odôvodnenie: navrhované opatrenie predstavuje pre školy ďalšiu administratívnu záťaž. Navrhujeme, aby termíny hodnotenia zostali nezmenené a korešpondovali so školským polrokom a potrebami školy. Z opatrenia nevyplýva akým spôsobom bude realizovaný napr. prestup žiaka na inú strednú školu v prípade, že stredné školy budú mať variabilitu termínov hodnotiacich období.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Nesúhlasné.

Odôvodnenie: navrhované opatrenie predstavuje pre školy ďalšiu administratívnu záťaž. Navrhujeme, aby termíny hodnotenia zostali nezmenené a korešpondovali so školským polrokom a potrebami školy. Z opatrenia nevyplýva akým spôsobom bude realizovaný napr. prestup žiaka na inú strednú školu v prípade, že stredné školy budú mať variabilitu termínov hodnotiacich období.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Považujeme to za odstraňovanie systému a vnášanie zbytočného a neefektívneho chaosu. Tak ako dieťa pri výchove, aj žiak pri vzdelávaní potrebuje isté pevné mantinely a istotu, týmto opatrením sa toto narúša.
Sme za zachovanie opakovania ročníka.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

V súlade s predchádzajúcimi pripomienkami, Klub 500 nesúhlasí so zavedením navrhovanej variability termínov hodnotiacich období, navrhuje opatrenie vypustiť.

May 09

Dušan

 • 09. 05. 2017
 • Dušan

Navrhujem ostať pri osvedčenej časovej jednotke školský rok s dvoma polročnými hodnotiacimi obdobiami.