Skip to content

Kategória 1-13.02 Vytvoriť podmienky na zavedenie slovného hodnotenia Všetky podnety

Mar 20

Nadežda

 • 20. 03. 2017
 • Nadežda

Na jednej starne sa neustále hovorí o odbúravaní byrokracie v školstve, čo žiaden učiteľ ešte od roku 1989 nepostrehol, a na strane druhej chcú "odborníci", ktorí určite nikdy nemali v triede 32 žiakov, ktorých učili 1-2 hodiny týždenne, a takýchto skupín mali 8-10, zaviesť slovné hodnotenie. Nie som si istá, či ide len opäť o zneváženie učiteľského povolania a výsmech, alebo skutočne nás riadia neschopní diletanti, ktorí sa neuplatnili nikde inde. Keď nebudem brať do úvahy asi 250 posudkov, ktoré bude musieť takýto učiteľ v jednom semestri (ohromná zmena) vypracovať, tak sa pozrime na to z druhej strany, zo strany rodiča. Koho z rodičov zaujíma, že má dieťa slovné hodnotenie, keď ho nevezmú na školu? Opäť možno len toho, ktorý sa aj doteraz o dieťa zaujímal, a preto prišiel osobne za učiteľom a spýtal sa ho, ako môže dieťaťu (a učiteľovi) pomôcť. Rodičovi, ktorý si nenájde čas na to, aby prišiel do školy osobne a všetko rieši cez mail, je jedno, ako učiteľ ohodnotí dieťa slovne. Nevymýšľajme, ako učiteľovi život skomplikovať, ale uľahčiť, aby mal konečne viac času venovať sa tomu, čo vyštudoval - pedagogike, aby čas nemárnil administratívnym prácami, ale pracoval so žiakom.

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Autori zabudli na zásadnú podmienku pre zavedenie slovného hodnotenia. A síce zásadné zmeny v rámcových učebných plánoch a ŠVP, komplexnú zmenu systému vyučovania. Dnes sa predmety vyučujú v jedno - dvojhodinových dotáciách. Taký učiteľ, ktorý učí predmet s dvojhodinovou dotáciou, aby si naplnil úväzok, musí učiť 11 tried, čo môže byť 330 žiakov. Ak učí predmet s jednohodinovou dotáciou, tých tried a žiakov je ešte viac. Ako môže učiteľ v priebehu polroka spoznať 300 žiakov do takej miery, aby mohol sledovať ich individuálny pokrok a vypracovať im zmysluplné (nie formálne) slovné hodnotenie? Učiteľ sa v tomto dnešnom systéme často nestihne naučiť ani mená všetkých žiakov, ktorých učí. A nie im ešte vypracovávať komplexnú spätnú väzbu. To by sme museli zabezpečiť, aby učiteľ v polroku učil 60 - 90 žiakov - teda maximálne 3 - 4 triedy a so žiakmi sa stretával denne. Potom môže robiť slovné hodnotenie a dávať komplexnú spätnú väzbu.

Apr 27

Darina

 • 27. 04. 2017
 • Darina

Slovné hodnotenie by malo byť ako možnosť, nie povinnosť. Na gymnáziu slovné hodnotenie nie je vhodné riešenie, napríklad učiteľ dejepisu učí okolo 190 žiakov. Je možné vytvoriť pre 190 žiakov slovné hodnotenie, ktoré nebude formálne?
za GVPT

Apr 08

Martin

 • 08. 04. 2017
 • Martin

Slovné hodnotenie pred jeho zavedením musí prejsť experimentálnym overovaním.

Apr 29

Ján

 • 29. 04. 2017
 • Ján

Určite umožniť slovné hodnotenie, ale vetné, nie zase škálované. Ale nespraviť z neho povinnosť! Zvážiť, či sa hodí slovné hodnotenie na 2. stupni ZŠ a SŠ. Zaviesť bodové, resp. percentuálne hodnotenie namiesto známok, ako to je pri testovaní 9 a maturitnom testovaní.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Tento bod (tvorba legislatívnych podmienok na slovné hodnotenie) je úplne bezpredmetný vo vzťahu k podnetu 1 – 13.01.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje vypustiť opatrenie, nakoľko je duplicitné s opatrením 01.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Pri zavádzaní iných foriem hodnotenia – napr. slovnom hodnotení, je potrebné zohľadňovať jednoznačnosť hodnotenia, prípadne koreláciu so známkami, aby nedochádzalo k problémom pri prijímaní žiakov na strednú školu (ak má stredná škola v kritériách bodové hodnotenie známok zo ZŠ a základná škola používa slovné hodnotenie, môže byť takýto žiak znevýhodnený), pri prestupoch na inú školu a pod.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Tento bod (tvorba legislatívnych podmienok na slovné hodnotenie) je úplne bezpredmetný vo vzťahu k podnetu 1 – 13.01.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem.

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

Tento bod (tvorba legislatívnych podmienok na slovné hodnotenie) je úplne bezpredmetný vo vzťahu k podnetu 1 – 13.01.

Mar 21

Andrea

 • 21. 03. 2017
 • Andrea

Aké chce MŠ vytvoriť podmienky pre slovné hodnotenie žiaka učiteľom? Pri tom počte žiakov, ktoré učiteľ učí na škole? Skráti učiteľom týždenný úväzok, aby mali čas na pravidelné slovné hodnotenie, ako je to v niektorých krajinách? Iste, rodičom sa to v niektorých prípadoch "ľahšie" počúva a realita im uniká. Ale v konečnom dôsledku - žiadny význam. Veď dobrý učiteľ každého žiaka pri preskúšaní aj slovne ohodnotí a poradí, ako sa zlepšiť. Toto po čase spustí lavínu "CTRL C + CTRL V.

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Tento bod (tvorba legislatívnych podmienok na slovné hodnotenie) je úplne bezpredmetný vo vzťahu k podnetu 1 – 13.01.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

Pri zavádzaní iných foriem hodnotenia – napr. slovnom hodnotení, je potrebné zohľadňovať jednoznačnosť hodnotenia, prípadne koreláciu so známkami, aby nedochádzalo k problémom pri prijímaní žiakov na strednú školu (ak má stredná škola v kritériách bodové hodnotenie známok zo ZŠ a základná škola používa slovné hodnotenie, môže byť takýto žiak znevýhodnený), pri prestupoch na inú školu a pod.

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Tento bod (tvorba legislatívnych podmienok na slovné hodnotenie) je úplne bezpredmetný vo vzťahu k podnetu 1 – 13.01.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Tento bod (tvorba legislatívnych podmienok na slovné hodnotenie) je úplne bezpredmetný vo vzťahu k podnetu 1 – 13.01.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Odporúčame na 2. stupni ZŠ a SŠ ponechať známky, nezavádzať slovné hodnotenie.