Skip to content

Kategória 1-12.15 Poskytovať z ministerstva finančné prostriedky školám na postupné dobudovanie štandardu materiálno-technického vybavenia v školách Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Vyrovnanie modernizačného dlhu je potrebné stanoviť ako "investičnú prioritu" a riešiť v akčnom pláne na roky 2018/19.

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Veľmi správne - poskytovať školám finančné prostriedky. A nie chcieť od škôl aby samé vypracúvali projekty na vybavenie laboratórií a žiadali o kadejaké granty.

Apr 24

Miroslav

 • 24. 04. 2017
 • Miroslav

V rámci materiálno-technického vybavenia škôl zabezpečovať z úrovne Ministerstva školstva ... ústredné dodávky učebných pomôcok (náradia, náčinia) pre výuku hodín telesnej a športovej výchovy.

Mar 15

Slavomir

 • 15. 03. 2017
 • Slavomir

Navrhujem to vybaviť všetky učebne predmety vyučované predmety učebňa aby sa mohlo kvalitne vyučovať edukatívnymi pomôckami

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 súhlasí s cieľom dobudovania materiálno-technického vybavenia, avšak žiada doplniť opatrenia súvisiace s vytvorením, dobudovaním a financovaním efektívnej siete škôl a školských zariadení.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Implementovať tento cieľ až po zreformovaní počtu škôl.

May 14

Darina

 • 14. 05. 2017
 • Darina

V Bratislavských školách nie je možné čerpať prostriedky z Eurofondov, preto vznikajú veľké rozdiely v technickom stave školských objektov - zatekajúce strechy, nebezpečné podlahové krytiny, nefungujúce toalety a umývadlá v študentských sociálnych zariadeniach, zastaraná elektroinštalácia, dezolátne prístupové cesty k školám, netesniace okná, nefungujúce vykurovanie.
Bratislavské školy nielen že nemajú prostriedky na počítačové učebne, zariadenie tried, tabule, papier, kriedy, fixky, ale žiaľ ani samotné školské budovy neposkytujú požadované podmienky na vyučovanie, v niektorých prípadoch nespĺňajú ani kritériá bezpečnosti.