Skip to content

Kategória 1-12.13 Vytvoriť pracovnú skupinu, resp. podporiť výskum na posúdenie dopadu rozmanitých typov počítačových hier na rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií detí a mládeže a posúdenie rizík deformácie hodnotovej orientácie a škodlivých návykov, identifi Všetky podnety

May 12

ŠPÚ

  • 12. 05. 2017
  • ŠPÚ

identifikáciu vhodných edukačných hier:

nielen hier, ale aj vhodného veku primeraného edukačného softvéru

Apr 03

Elena

  • 03. 04. 2017
  • Elena

Stanoviť pravidlá pre používanie mobilov cez prestávky, nenechať to na školu, pretože je boj o žiaka

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 navrhuje vypustenie uvedeného opatrenia, nakoľko je jednak duplicitné (centrálne úložisko), nie je zrejmý výsledok (napr. Vytvoriť pracovnú skupinu, resp. podporiť výskum na vyhodnotenie možností podporovať samohodnotenie digitálnych kompetencií pri tvorbe životopisu podľa Euro-passu,...)