Skip to content

Kategória 1-12.12 Vytvoriť pracovnú skupinu, resp. podporiť výskum na vyhodnotenie rôznych oblastí digitalizácie, digitálnych zručností a ich rozvoja Všetky podnety

Apr 20

Jana

 • 20. 04. 2017
 • Jana

Hlavne je potreba zabezpečiť miesto správcu PC na školách, ohodnotiť ho. Toto som sa nikde nedočítala, aj keď sa všade hovorí o využívaní IKT o jej údržbe a spravovaní NIKDE!!!!!

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Odporúčame zapracovať recipročné medzigeneračné učenie.
Je mnoho úspešných projektov v zahraničí, kde seniori alebo starší v domovoch dôchodcoch asistujú žiakom, podporujú čitateľské a iné zručnosti a naopak deti a mládež im pomáhajú pri rozvíjaní IKT zručností.

Apr 23

Jana

 • 23. 04. 2017
 • Jana

V navrhu chyba doraz na vyucovanie programovacich jazykov. Programovanie bude pre cloveka coskoro uplne zakladnou zrucnostou, a hoci iba cast deti sa neskor stane programatormi, kazdy by mal zo skoly dostat zaklad aj v tejto oblasti informatiky.

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Navrhujem doplniť úlohu pre pracovnú skupinu: vytvoriť a pravidelne aktualizovať zoznam slobodných a otvorených informačných technológií (hardvér, softvér, dáta) pre vzdelávanie, ktorý bude prístupný na centrálnom repozitári ministerstva pre vzdelávacie zdroje (podľa Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019, úlohy 25, 26, http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/akcne_plany/2017_2019/OGP_AP_2017-2019_final.pdf).

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje vypustenie uvedeného opatrenia, nakoľko je jednak duplicitné (centrálne úložisko), nie je zrejmý výsledok (napr. Vytvoriť pracovnú skupinu, resp. podporiť výskum na vyhodnotenie možností podporovať samohodnotenie digitálnych kompetencií pri tvorbe životopisu podľa Euro-passu,...)

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

vzdelaných seniorov:

vzdelaných dôchodcov. Slovo senior evokuje pracovnú pozíciu, napr. senior programátor

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

IKT kompetencie:

digitálne kompetencie/ DT kompetencie