Skip to content

Kategória 1-12.08 Zabezpečiť, aby všetky učebnice a učebné texty výhradne hradené štátom mali výhradne licenciu na voľné šírenie Všetky podnety

Apr 26

Miloš

 • 26. 04. 2017
 • Miloš

Kategória 1-12.08 Zabezpečiť, aby všetky učebnice a učebné texty výhradne hradené štátom mali výhradne licenciu na voľné šírenie
Návrh: navrhujeme zmeniť znenie tohoto bodu z "všetky učebnice a učebné texty výhradne hradené štátom" na "všetky učebnice a učebné texty prevažne hradené štátom" alebo až na "všetky učebnice a učebné texty minimálne čiastočne hradené štátom"
Zdôvodnenie: podmienka "výhradne" je príliš reštriktívna a umožní jednoduché obchádzanie tohoto pravidla, napríklad tak, že partner prispeje zanedbateľným podielom. Domnievame sa, že pokiaľ štát čo len čiastočne bude hradiť tvorbu materiálu, tak ten má byť voľne dostupný. Pokiaľ sa na tvorbe materiálu zúčastňujú aj iné subjekty, úlohou štátu tu bude získať od neho práva, aby celý materiál bol zverejniteľný za takýchto podmienok

Návrh: navrhujeme zmeniť formuláciu "výhradne licenciu na voľné šírenie" na "výhradne licenciu Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".
Zdôvodnenie: formuláciu "licencia na voľné šírenie" považujeme za nedostatočnú a príliš neurčitú. Licencie z kategórie Creative Commons umožňujú aj šírenie upravených verzií, čo môže zabezpečiť ochranu pred zastarávaním materiálu a umožní opravu chýb.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Navrhujeme upraviť: Zabezpečiť, aby všetky učebnice a učebné texty výhradne hradené štátom mali výhradne licenciu na voľné šírenie a úpravy.

Autorské práva by nemali obmedzovať učiteľov v slobode s používaním- aj upravovaním materiálov, učebníc, textov i DO . Odporúčame variant GNU/PL leicencie.

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Dobré opatrenie, ktoré už je zapracované v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019 (úlohy 26, 27, 28) (http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/akcne_plany/2017_2019/OGP_AP_2017-2019_final.pdf). Navrhujem spresniť formuláciu "výhradne hradené štátom" na "financované z verejných zdrojov (aj čiastočne)". Navrhujem spresniť formuláciu "licenciu na voľné šírenie" na "s verejnou licenciou CC-BY (Creative Commons, uvedenie autora)" podľa akčného plánu.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Odporúčame zosúladiť toto opatrenie s opatrením 1-12.01.

Mar 20

Martin

 • 20. 03. 2017
 • Martin

Toto sa má týkať akých učebníc a učebných materiálov? Štát predsa nebude hradiť ich vznik, ale poskytne školám peniaze na ich nákup... (bod 1-12.01)

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Už to dávno malo byť. Autorské práva na učebnice má mať štát a autormi majú byť zamestnanci ministerstva, či ŠPÚ, ktorí ich budú vytvárať v rámci svojej pracovnej náplne, budú mať tak za prácu riadne zaplatené. Nie je možné učebnice tvoriť a vydávať na komerčnom princípe. Buď sa nenájde nikto, kto by učebnicu napísal (lebo by riskoval, že o ňu nebude záujem) alebo niekto získa monopol na učebnicu a hrnú sa mu peniaze z autorských práv, hoci učebnice sú nekvalitné a nevyužité ležia v skladoch školských knižníc.

Apr 18

Adriana

 • 18. 04. 2017
 • Adriana

Toto ako učiteľka plne podporujem!

Apr 19

Robert Kuchar

 • 19. 04. 2017
 • Robert Kuchar

1) Formulacia kategorie je nestastna, a da sa fintami obijst. Ak vydavatel, autor zasponzoruje co len 1% ceny vydania, uz bude mozne volnu licenciu neudelit. Navrhujem ... ucebne texty schvalene (Ministerstvom) ako ucebnice ... (alebo nejako podobne)
2) Nechapem ze uz davno nie su ucebnice dostupne v elektronickej podobe. Ziaci by si ich mohli stiahnut do pocitacov, tabletov, telefonov a vyuzili by sa konecne rozumne aj tablety, ktore dostavaju skoly vramci roznych projektov. V pripade volnej licencie tomu nic nebrani. Usetri sa este spusta papiera a penazi, ako aj tych ucebnic bude konecne dost .
3) Namiesto ucebnic mozu ziaci v prvy skolsky den dostat SD kartu so vsetkymi ucebnicami v lektronickej podobe, a len ti co poziadaju o papierove, si ich prevezmu.

Apr 21

Skarlet

 • 21. 04. 2017
 • Skarlet

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti opätovne vysoko vyzdvihuje zavedenie tohto opatrenia. Máme za to, že všetky vzdelávacie materiály, ktorých vznik bol financovaný z verejných zdrojov (predovšetkým Slovenskej republiky a Európskej únie), či už plne alebo čiastočne, majú byť v digitálnej podobe verejne dostupné každému bez obmedzenia (samozrejme pri rešpektovaní autorských práv). Toto je tiež jedna z úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019 (uznesenie vlády SR č. 104/2017).
Pre jednoznačnosť upozorňujeme na používanie vhodnejšieho termínu otvorená licencia, nie licencia na voľné šírenie obsahu. Odporúčame použiť svetovo najrozšírenejšiu verejnú licenciu pre tento druh prác Creative Commons uvedenie autora CC BY.
Dávame do pozornosti tiež širšie zadefinovanie pojmu učebnice a učebné texty, pretože sa nebavíme len explicitne o nich, ale o všetkých iných vzdelávacích zdrojoch (výukové videá, audio klipy, multimediálne zdroje, fotografie, grafy, plány, mapy, vzdelávacie hry).

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Podporujeme.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Navrhujeme prísnejší výber na učebnice, v súčasnosti nízka kvalita obsahu učebníc.