Skip to content

Kategória 1-12.06 Zabezpečiť učebné zdroje a učebné materiály aj v jazykoch národnostných menšín Všetky podnety

Mar 17

Roman

  • 17. 03. 2017
  • Roman

Je potrebné klásť dôraz na učiteľov Slovenského jazyka. Jednoduchosť vo výuke Slovenského jazyka. Napríklad možnosť vytvoriť letné tábory Slovenského jazyka.... treba byť trpezliví.
je potrebné vytvoriť tím ľudí, ktorí by sa venovali čisto tejto problematike - viem ho vytvoriť :)

Apr 09

Roman

  • 09. 04. 2017
  • Roman

Podľa Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov je slovenský posunkový jazyk menšinovým jazykom a jazykom bez územia. Je potrebné dbať, aby niektoré elektronické učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre nepočujúcich žiakov hlavne stredného vzdelávania boli zaopatrené prekladom do slovenského posunkového jazyka, ktorý nie je hovorenou varietou slovenského jazyka. Slovenský posunkový jazyk je plnohodnotný a prirodzený jazyk s vlastnou gramatikou a syntaxom, ktorý je rovnaký ako u hovoreného jazyka.