Skip to content

Kategória 1-12.02 Zachovať posudzovanie súladu učebníc na úrovni ministerstva a presunúť posudzovanie súladu učebných textov, pracovných zošitov na riaditeľa školy Všetky podnety

Apr 09

Danka

 • 09. 04. 2017
 • Danka

Kompetencia posudzovania súladu učebných textov a pracovných zošitov s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania a štátnymi vzdelávacími programami
by mala ostať na ministerstve školstva resp.na odborných spoločnostiach uvedených v bode 1-12.03. Riaditeľ by iba na základe odporúčaní metodických a predmetových komisií vybral vhodné učebnice a pracovné zošity pre napĺňanie ŠkVP

Mar 20

PaedDr.Martin

 • 20. 03. 2017
 • PaedDr.Martin

Riaditel skoly ma v sprave kompletny majetok skoly, stara sa o jeho zveladovanie, opravy, revizie.
Dalej ma na starosti verejne obstaravania na dodavku a nakup techniky, pomocok, materialno-technicke vybavenie skoly.
Kazdy den sleduje elektronicku schranku.
Okrem ineho ma povinnost miery vyucovacej povinnosti.
Ma na starosti hospitacnu cinnost, pomoc zacinajucim ucitelom, personalne zabezpecenie skoly.
Kazdodenne navstevy zakonnych zastupcov v skole, ktori maju urcite poziadavky a ziadaju len riaditela skoly.
Je nemyslitelne, aby riaditel skoly casovo zvladal posudzovat sulad ucebnych textov, pracovnych zositov
a to vo vsetkych rocnikoch a za kazdy predmet.
Ma niekto "sajnu" o tom, kolko je na trhu ponuk, ci uz v printovej verzii, alebo digitalnej verzii??
Co este chce stat navalat na riaditela skoly, ktory ma taktiez narok na rodinny zivot.....
Tato "chora" myslienka mohla napadnut len cloveka, ktory NIKDY NEVYKONAVAL pracu na pozicii riaditela skoly pravneho subjektu!!!

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- ak majú byť učebné texty a pracovné zošity v súlade so štátnym vzdelávacím programom, tak by aj posudzovanie súladu týchto materiálov malo zostať na úrovni ministerstva a nedávať túto povinnosť riaditeľom škôl

Apr 21

Danica

 • 21. 04. 2017
 • Danica

Pri všetkej úcte k vzdelaniu a schopnostiach riaditeľov - riaditeľ nie je odborník na všetky vyučovacie predmety. Ako môže jeden človek dokázať posúdiť vhodnosť konkrétneho pracovného zošita? Mali by to robiť odborníci v konkrétnej oblasti, prípadne skúsení učitelia konkrétnych predmetov.

Apr 26

Ivana

 • 26. 04. 2017
 • Ivana

Toto opatrenie je nereálne a na riaditeľov škôl kladie neprimerané nároky, najmä v kontexte opatrenia 4-02.13 - ako môže byť v kompetencii riaditeľa školy, ktorý nemá pedagogické vzdelanie, posudzovanie súladu učebných materiálov so vzdelávacím programom?

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 zásadne nesúhlasí s uvedeným opatrením (v súlade s predchádzajúcimi bodmi). Aké je to systémové opatrenie, že namiesto jedného centrálneho orgánu budú súlad posudzovať stovky (tisíce?) riaditeľov škôl?!

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Prečo riaditeľ školy?

Apr 27

Jitka

 • 27. 04. 2017
 • Jitka

Pokiaľ bude mať učebnica schvaľovaciu alebo odporúčaciu doložku, mala by byť pre školy dostupná rovnako. Ministerstvo by malo podporovať zverejňovanie digitálnej podoby učebníc so schvaľovacou aj odporúčacou doložkou. Posudzovanie súladu učebných textov a pracovných zošitov s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania a štátnymi vzdelávacími programami by malo zostať na úrovni ministerstva, keďže riaditeľ nemôže obsiahnuť odbornú problematiku jednotlivých vyučovacích predmetov.

Apr 27

Jitka

 • 27. 04. 2017
 • Jitka

Pokiaľ bude mať učebnica schvaľovaciu alebo odporúčaciu doložku, mala by byť pre školy dostupná rovnako. Ministerstvo by malo podporovať zverejňovanie digitálnej podoby učebníc so schvaľovacou aj odporúčacou doložkou. Posudzovanie súladu učebných textov a pracovných zošitov s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania a štátnymi vzdelávacími programami by malo zostať na úrovni ministerstva, keďže riaditeľ nemôže obsiahnuť odbornú problematiku jednotlivých vyučovacích predmetov.

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

Ako môže riaditeľ slovenčinár kompetentne posúdiť kvalitu učebnice (alebo jej zhodu – veď sú tam koľkokrát také všeobecné alebo nezrozumiteľné formulácie, že aj učitelia daného predmetu musia hádať, čo tým autor asi myslel)

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Pri posudzovaní učebných textov a pracovných zošitov v rámci odborného výcviku a praktických cvičení z hľadiska odbornosti by mali kompetencie prejsť aj na stavovské organizácie, nakoľko riaditeľ školy nemusí byť odborník na určitú oblasť odborných predmetov. V systéme duálneho vzdelávania musí škola pri posudzovaní pracovných zošitov zohľadňovať aj to, že za praktické vyučovanie zodpovedá podľa zmluvy zamestnávateľ.

Mar 20

Martin

 • 20. 03. 2017
 • Martin

Nelogické, zbytočne zložité, ustupuje to od princípu zodpovednosti školy za používané zdroje. Navrhujem zmeniť princíp na "čo nie je zakázané, je dovolené". To, čo je zakázané, má byť jasne definované všeobecne platnými pravidlami (východisko: Ústava a princípy a ciele výchovy a vzdelávania podľa školského zákona). Ak sa má viesť zoznam konkrétnych zdrojov, tak nie dovolených (dovolené sú defaultne všetky), ale zakázaných - pričom zákaz sa udeje na podnet (rodiča, učiteľa a pod.) a bude musieť byť podložený porušením konkrétneho všeobecného pravidla (viď predošlá veta).

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

1 – 12.02
Nedeliť učebnice na schválené a odporúčané. Prístup k schváleným učebniciam by mal byť automaticky pre školy bezplatný (resp. zabezpečený).

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Nedeliť učebnice na schválené a odporúčané. Prístup k schváleným učebniciam by mal byť automaticky pre školy bezplatný (resp. zabezpečený).

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Nedeliť učebnice na schválené a odporúčané. Prístup k schváleným učebniciam by mal byť automaticky pre školy bezplatný (resp. zabezpečený).

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Nedeliť učebnice na schválené a odporúčané. Prístup k schváleným učebniciam by mal byť automaticky pre školy bezplatný (resp. zabezpečený).

Apr 05

Bohdan

 • 05. 04. 2017
 • Bohdan

Nedeliť učebnice na schválené a odporúčané - nech je jedna skupina tých, čo sa môžu použiť.
Prístup k učebniciam by mal byť bezproblémový a hlavne pre školy zabezpečený finančne (bezplatný).

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Kompetencia posudzovania súladu učebných textov a pracovných zošitov s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania a štátnymi vzdelávacími programami prejde postupne na riaditeľov škôl.:

Z akého dôvodu by práve táto kompetencia mala prejsť práve na riaditeľa školy? Riaditeľ školy by mal mať kompetenciu vybrať najvhodnejšie učebné texty tak, aby bol v súlade so ŠkVP jeho školy.