Skip to content

Veľmi pekne Vám ďakujeme za záujem podieľať sa na zlepšení vzdelávania na Slovensku formou podania pripomienok alebo podnetov k zverejnenému návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“.

Pripravili sme pre Vás formulár, ktorý zohľadňuje jednotlivé témy a ponúka užívateľský komfort. Zároveň nám pomôže s triedením a aplikáciou Vašich zaujímavých pripomienok alebo podnetov. Jedinečná možnosť podieľať sa touto formou na tvorbe Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ bude pre odbornú, ale aj širokú verejnosť prístupná po dobu šiestich týždňov.

Podnety tím autorov po ukončení pripomienkovania vyhodnotí a spracuje pri definitívnom dopracovaní záverečnej verzie návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania “Učiace sa Slovensko”, ktorý predloží ministrovi školstva.

Na to, aby Váš hlas prispel k tomuto diskurzu je potrebné, aby sa vyjadrilo čo najviac z Vás, aby podnety boli vecné a sledovali cieľ zlepšenia finálneho textu. Vítame akúkoľvek vecnú kritiku v nádeji, že posunie naše úsilie o lepšie školstvo a lepšie podmienky pre vzdelávanie sa všetkých nás.

Všetky príspevky, ktoré budú obsahovať vecné komentáre a návrhy k dokumentu „Učiace sa Slovensko“ budú zverejnené.

Príspevky, ktoré sa netýkajú tém výchovy a vzdelávania alebo príspevky, ktoré by mohli byť v rozpore so zákonom (napríklad podnecovanie násilia proti skupine obyvateľov alebo jednotlivcovi, hanobenie národa, rasy alebo presvedčenia, podnecovanie k národnostnej a rasovej nenávisti, a pod.) a dobrým občianskym spolužitím (napr. osobné invektívy) uverejnené nebudú.

Tešíme sa z Vášho záujmu a veríme, že spoločne vytvoríme dokument, ktorý bude nadčasový, apolitický a ktorý bude zohľadňovať potreby občanov Slovenskej republiky.

Máme už 3975 podnetov. Pridajte ten svoj!

Pridávanie podnetov bolo ukončené.

Kategórie podnetov Kliknutím na kategóriu prezerajte podnety.

Pridať podnet Pridávanie podnetov bolo ukončené.